heading
04
Mai
Realfagkonferansen 2017
Realfagbygget, NTNU
NTNUs pris for styrking av realfagene

Prisen er på kr 20.000,-.
Deles ut under Realfagkonferansen 2017.

Prisen vil bli tildelt elever, lærere eller skoler i trøndelagsfylkene for tiltak som i særlig grad bidrar til økt interesse for og god læring i realfag.
Eksempler kan være:
- Undervisningsopplegg i realfag
- Utvikling av eksperimenter
- Uteskoleprosjekt
- Realfagklubb
- Samarbeid med nærings- og samfunnsliv
- Samarbeid med andre skoler/skoleslag

Kjenner du noen som fortjener prisen? Send inn forslag med kort begrunnelse!

Frist for innsending: 7.april 2017. Søknadsskjema finner du her.
Forslag til kandidater og dokumentasjon sendes til:
Skolelaboratoriet NTNU, Realfagbygget, 7491 Trondheim
E-post: postkasse.skolelab@plu.ntnu.no

Tidligere utdelinger:
2008 ble tildelt Levanger vgs. Begrunnelsen for tildelingen finner du her.
2009 ble tildelt Byåsen vg skole
2010 ble tildelt Steinkjer skole
2011 ble tildelt Torill Strømmen og Rita Helene Aarø ved Halsan skole
2012 ble tildelt Hanne Mehli og Lars Arve Larsen, fysikklærere ved Orkdal vg skole
2013 ble tildelt Skjetlein vg skole
2014 ble tildelt rektor ved Sunnland skole, Ingrid Kjeldsberg
2015 ble tildelt John Dinesen (Charlottenlund ungdomsskole), Tore Fagerlie (Byåsen vgs) og Steinar Larsen (Huseby ungdomsskole)
2016 ble tildelt Audun Jensen ved Saksvik skole

Jury:
Per-Odd Eggen (leder) NTNU, Siv-Heidi Ruud STFK, Ingeborg Ranøyen Trondheim kommune og Stian Ludvigsen NTFK.
Start: 04.05.2017 kl. 09:00
Slutt:04.05.2017 kl. 16:00
Påmeldingsfrist:20.04.2017
Sted: Realfagbygget, NTNU
Kontakt: Astrid Johansen
astrid.johansen@ntnu.no
eventWeb 3.0