heading
08
Nov
Dysleksia 2012
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger

1108Torsdag 8. novemberTittel / beskrivelse-
Kl. 09:30Registrering
Kl. 10:00Åpning av konferansen
v/ møteleder Oddbjørn Hagen
Oddbjørn Hagen
Kl. 10:10Begrepslæringsprosjektet
v/Olaug Sæverud og Jan-Ole Pedersen , PP-tjenesten i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Stikkord: «Språkverkstedet» - strukturert begrepslæringsmodell.
Olaug Sæverud
Cand. polit., PP- tjenestene i Fosen
Jan-Ole Pedersen
Faglig leder, PPT for Nord-Fosen
Kl. 12:00Lunsj
Kl. 13:00Dysleksi og fremmedspråk med fokus på engelsk som første fremmedspråk
v/ Turid Helland og Frøydis Morken ansatt ved Det psykologiske fakultet Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved Universitetet i Bergen.

Stikkord:
- Hvordan skal den første språktilegnelsen og læring av fremmedspråk være?
- Hvordan tilrettelegge engelsk undervisningen for elev med dysleksi?
- Kan elever med dysleksi lære å skrive engelsk? Praktiske og gode råd til lærere i grunnskole/ungdomsskole.
Turid Helland
Professor i logopedi, UiB
Frøydis Morken
Ph.d.-stipendiat, UiB
Kl. 16:00Vel hjem
Start: 08.11.2012 kl. 10:00
Slutt:08.11.2012 kl. 16:00
Påmeldingsfrist:07.11.2012
Sted: Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger
Arrangør: Dysleksiforeningen i Nord-Trøndelag
Kontakt: Magnhild Skrove Nordal
kurskoordinator
magnhild-skrove.nordal@ntfk.no
eventWeb 3.0