heading
03
Des
Nordic Chemistry Teaching
NTNU Gløshaugen, Realfagbygget.

Program

Har du spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med
Maren B. Skjelstad, tlf. 735 51 194, e-post: maren.skjelstad@ntnu.no
1203Torsdag 3. desemberTittel / beskrivelse-
Kl. 09:00 - 10:00Ankomst og registrering
Vrimleområde, U1
Kaffe/ te og noe enkelt å spise
Kl. 10:00 - 10:15Åpning
Auditorium R2
Kl. 10:15 - 11:00Om metaller i forskning og undervisning
Auditorium R2
Sven Lidin
Professor Lunds universitet, Sverige
Kl. 11:15 - 12:00CO2, biologisk fiksering og opptak i vann
Auditorium R2
Einar Uggerud
Professor ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo
Kl. 12:00 - 12:45Lunsj
Vrimleområde, U1
Kl. 12:45Postersesjon
Mitt beste undervisningsopplegg
Lærere inviteres på forhånd til å lage en poster om sitt beste kjemiopplegg.
Vrimleområde, U1
Kl. 14:00 - 15:00Workshops: Kjemiundervisning på ulike nivåer 1
Bob Worley: Småskala forsøk beregnet for laboratorieundervisning
Her kan deltakerne se nye måter for å gjennomføre kjente forsøk som for eksempel: vanninnhold i kobbersulfat, cracking av hydrokarboner, mikrotitrering med veiing, mikroelektrolyse, termokjemi og hydrogenering av propen.
Laboratorium C2-107 og C2-115

Lucia Bjørsvik:"Chemical research in the High School: the key to a deeper understanding and learning in Chemistry."
Hvordan radiokjemi, fysikalsk kjemi og kjøkkenkjemi har blitt brukt i klasserommet for å øke elevenes kjemikunnskaper og introdusere dem for kjemisk forskning.
Auditorium R2

Sonja Mork og Kirsten Fiskum: "Kjemi og grunnleggende ferdigheter på barnetrinnet"
Hvordan få til lærerike kjemitimer med engasjerende forsøk som er enkle og trygge å utføre i klasserommet? Med kjennetegn på kjemiske reaksjoner som utgangspunkt, gir vi smakebiter på hvordan fokus på lesing, skriving og muntlig aktivitet kan bidra til økt engasjement og bedre læring hos elevene. Aktivitetene er hentet fra de populære undervisningsressursene Forskerføtter og leserøtter, der utforskende arbeidsmåter og grunnleggende ferdigheter fullstendig integrert.
Auditorium R3

Bob Worley
Rådgiver innen kjemi, CLEAPSS
Lucia Bjørsvik
Lektor, Nordal Grieg vg skole, Bergen
Sonja Mork
Førsteamanuensis, Naturfagsenteret
Kirsten Fiskum
Universitetslektor, Naturfagsenteret
Kl. 15:30 - 16:30Workshops: Kjemiundervisning på ulike nivåer 2
Erik Fooladi: Kontekstbasert kjemiundervisning
En utfordring i naturfagundervisning verden over er å klare å appellere til elevers opplevelse av relevans eller nytte. En annen minst like stor utfordring er å gi undervisning som fremmer læring av naturvitenskapelige tenke- og arbeidsmåter. Denne økta vil ta for seg forsøk på å møte disse problemstillingene ved å gi konkrete eksempler på undervisning utviklet i Norge og Finland. Konteksten for dette er noe alle mennesker på ett eller annet vis forholder seg til hver eneste dag: mat, matlaging og det å spise.
Auditorium R2

Kirsti Jegstad: Utdanning for bærekraftig utvikling - Framtidsrettet kjemiundervisning
FNs tiår for utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) er nettopp blitt avsluttet, men forskning viser at lærere fortsatt sliter med å inkludere UBU i flere fag. I denne økta blir deltakerne presentert for en modell for kjemiutdanning for bærekraftig utvikling. Med utgangspunkt i denne modellen diskuterer vi potensielle undervisningsopplegg i kjemi basert på prinsippene for UBU.
Auditorium R3
Erik Fooladi
Førsteamanuensis, Høgskolen i Volda
Kirsti Jegstad
Lektor, Nesbru vg skole
Kl. 16:30 - 18:00Årsmøte i Norsk Kjemilærerforening
Auditorium R2
Kl. 18:30Felles middag
Kantinen i Realfagbygget
1204Fredag 4. desemberTittel / beskrivelse-
Kl. 09:00 - 09:45Chemistry teacher education for future
Auditorium R2
Jan Lundell
Professor, University of Jyvaskyla
Kl. 10:00 - 10:45Innovasjon i verdens mest avanserte bioraffineri
Auditorium R2
Kristin Misund
Forskningssjef, Borregaard Industrier
Kl. 11:00 - 11:45 Workshops: Kjemiundervisning på ulike nivåer 3
Svein Tveit: Poseforsøk
Deltakerne får prøve noen poseforsøk, det vil si forsøk hvor alt nødvendig utstyr til å utføre forsøket er pakket i en liten plastpose. Vi diskuterer muligheter og begrensninger ved bruk av poseforsøk i undervisningen.
Rom R90

Vivi-Ann Långvik: Från vardagsförståelse till kemiska begrepp
Många nya idéer om kemiundervisning, bygger på att vi ska utgå från vardagen. Men i i vardagsspråk har vi ett handlinginriktat förhållningssätt (vi tar medicin, tvättmedel, lösningsmedel etc.) till ämnen, vilket är olikt den förståelse för kemiska reaktioner, med växelverkan som orsak till förändring, som vi försöker få eleverna att ta till sig.
Vi tar upp tankar och förslag på övningar som underlättar för elever att växa in i det kemiska sättet att tänka, ett tankesätt som eleverna behöver träna på från förskola till gymnasium. Detta tankesätt berör både förståelse för kemiska begrepp och naturvetenskapligt arbetssätt.
Auditorium R3

Per-Odd Eggen: Kjemiske bindinger i lærebøker i kjemi
Når elever i grunnskolen lærer om atomer, molekyler og bindinger, brukes gjerne en planetlignende atommodell sammen med «oktettregelen" og en del enkle modeller for elektronoverganger og eletrondeling. Dette ser ut til å være tilfelle i mange land, og modellene fører til problemer med å forstå grunnleggende kjemi. I denne delen vil det bli drøftet hvordan man kan velge et bedre utgangspunkt og deltakerne får prøve noen enkle praktiske aktiviteter.
Auditorium R2
Svein Tveit
Seniorkonsulent, Skolelaboratoriet i kjemi, Universitetet i Oslo
Vivi-Ann Långvik
Universitetslektor, Stockholms universitet
Per-Odd Eggen
Førsteamanuansis, Program for lærerutdanning, NTNU
Kl. 11:45 - 12:45Lunsj
Kantinen i Realfagbygget
Kl. 12:45 - 13:45Workshops: Kjemiundervisning på ulike nivåer 4
Bob Worley: Småskala forsøk beregnet for ordinære klasserom
Bob vil dele noen av sine elegante småskalaforsøk. Noen eksempler er: gasskjemi med ammoniakk i en petriskål, spenningsrekka på en ny måte, Hoffman-apparat og noen eksperimenter som kan utføres på plast-ark: indikatorforsøk, elektrisk ledningsevne og fellingsreaksjoner.
Auditorium R3

Ellen Andersson: Kjemieksperimenter for grunnskolen
Laboratorium A4-116

Lise Kvittingen og Birte Sjursen: Et superenkelt kolorimeter og en ny kromatografimetode
I denne sesjonen vil deltakerne gjøre to aktiviteter:
a) bygge og bruke et kolorimeter av LED og LEGO. Dette er verdens enkleste kolorimeter som man kan bygge selv. Forsøket er publisert i Journal of Chemical Education.
b) kromatografi av plantefargestoffer fra spinat/ruccola-ekstrakt på TLC (normal og omvendt fase). Denne nyutviklede metoden er enkel å gjennomføre og gir langt bedre resultat enn det som har vært vanlig!
Laboratorium C2-107 og C2-115


Bob Worley
Rådgiver innen kjemi, CLEAPSS
Ellen Andersson
Universitetslektor, Skolelaboratoriet NTNU
Lise Kvittingen
Professor, Inst. for kjemi, NTNU
Birte Sjursnes
Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold
Kl. 14:00 - 14:30Avslutningsforedrag og oppsummering
Auditorium R2
Start: 03.12.2015 kl. 09:00
Slutt:04.12.2015 kl. 16:00
Påmeldingsfrist:01.12.2015
Sted: NTNU Gløshaugen, Realfagbygget.
Arrangør: NTNU, Skolelaboratoriet
eventWeb 3.0