heading
28
Sep
Vansjøkonferansen 2010 - AVLYST
Møllebyen kino

0928Tirsdag 28. septemberTittel / beskrivelse-
Kl. 08:30Registrering og kaffe
Kl. 09:00Åpning
Paul-Erik Krogsvold
Ordfører, Moss kommune
Kl. 09:10Fylkeskommunen som vannregionmyndighet
Per Inge Bjerknes
Leder for Samferdsel, næring og miljøkomitéen, Østfold fylkeskommune
Kl. 09:30Status for tiltaksarbeidet

Kjell Løkke
Styreleder, Vannområdeutvalget Morsa
Kl. 09:50Utvikling av vannkvaliteten i Vansjø

Knut Bjørndalen
Miljøvernsjef, Moss kommune
Kl. 10:10Strandvegetasjonen i Vansjø
Kartlegging og forvaltningsstrategi for sivbeltene
Marit Mjelde
Forsker, NIVA
Kl. 10:30Pause
Kl. 10:40Utviklingen av nedre Vansjø, det bynære Vansjø
v/ 3 arkitektstudenter
Kl. 11:00 - 12:00Tema: Flomsituasjonen i Vansjø i lys av endret klima
11.00: Flommen 2000 - effekter og virkning på vannkvaliteten
Helga Gunnarsdóttir
Daglig leder, Vannområdeutvalget Morsa
11.20: Paneldebatt: Hvordan skal vi forberede Vansjø på enda villere og våtere klima?
(Paneldeltagere annonseres senere)
Debattleder journalist Odd Borgestrand
Kl. 12:00Lunsj
Kl. 13:00 - 14:35Tema: Jordbruksprosjektet rundt vestre Vansjø
13.10: Vestre Vansjø – fra algesuppe til badevann
Helga Gunnarsdóttir
Daglig leder, Vannområdeutvalget Morsa
13.25: Tiltakspakke og miljøkontrakter for redusert avrenning
Tyra Risnes
Seniorrådgiver, Fylkesmannen i Østfold
13.40: Fem års fokus på redusert fosforgjødsling/avrenning
- hvor mye fosfor er spart og ser vi noen forbedring i vannkvaliteten?
Marianne Bechmann
Forskningsleder, Bioforsk Jord og miljø
13.55: Paneldebatt: Hva gjør vi med bonden som ikke vil?
(Paneldeltagere annonseres senere)
Debattleder journalist Odd Borgestrand
Kl. 14:35Avslutning
Paul-Erik Krogsvold
Ordfører, Moss kommune
Kl. 14:40Vel hjem!
Start: 28.09.2010 kl. 08:30
Slutt:28.09.2010 kl. 14:40
Påmeldingsfrist:13.09.2010
Sted: Møllebyen kino
Arrangør: Moss kommune
Kontakt: Tor Schmedling
tor@schmedling.no
Moss kommune
eventWeb 3.0