heading
20
Aug
Vansjøkonferansen 2015
Møllebyen kino, Moss

Program for Vansjøkonferansen 2015

Møllebyen kino i Moss, torsdag den 20. august kl 0900 - 1500
0820Torsdag 20. augustTittel / beskrivelse-
Kl. 08:30Registrering, kaffe og te
Kl. 09:00Velkommen
Ved ordfører Tage Pettersen, Moss kommune
Kl. 09:10Åpning av Vansjøkonferansen 2015
Ved Klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Ordstyrer: Tage Pettersen

Faglig del
Kl. 09:25Status for arbeidet i Morsa - veien videre
Ved styreleder i Morsa, Reidar Kaabbel, ordfører i Våler kommune
Kl. 09:55Spørsmål
Kl. 10:05Kaffepause
Kl. 10:25Hvordan har vannkvaliteten vært i Morsa-vassdraget de siste årene?
Har gjennomførte tiltak virket? Hvilken betydning kan endret klima med hyppigere flommer ha for vannkvaliteten i framtiden?
Ved forsker Eva Skarbøvik, NIBIO og forsker Sigrid Haande, NIVA
Kl. 11:00Spørsmål

Politisk del
Kl. 11:15Kan en ny landbrukspolitikk medføre et bedre vannmiljø i framtiden?
Er nasjonale målsettinger om miljø og matproduksjon på kollisjonskurs med hverandre?
Ved statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal, Landbruks- og matdepartementet
Kl. 11:50Spørsmål
Kl. 12:00Lunsj
Kl. 13:00Hvordan kan landbruket bidra ytterligere til at miljømålet nåes?
Utnyttes handlingsrommet godt nok lokalt? Var det riktig å fjerne 60/40 regelen mht høstpløying?
Ved landbrukssjef Egil Holmsen, landbruksforvaltningen i Moss, Rygge og Råde
Kl. 13:20Paneldebatt:
Hvordan bør en ny landbrukspolitikk være for å kunne bedre vannmiljøet?
Debattleder: Redaktør Kjell Werner, Avisenes Nyhetsbyrå

Paneldeltagere:
- Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal (Frp)
- Leder Martha Mjølnerød, Østfold Bondelag
- Fylkespolitiker i Østfold, Andreas Lervik (A)
- Landbrukssjef i Follo, Lars Martin Julseth, representerer Morsa
- Bystyrerepresentant i Moss, May Hansen (SV)
- Leder i utvalget for Miljø, teknikk og samferdsel i Moss, Sverre Høstmark (H)

Debatten tar utgangspunkt i bl.a. følgende problemstillinger:
- Hvordan kan landbruket bidra ytterligere til at miljømålet nåes?
- Er nasjonale målsettinger om miljø og matproduksjon på kollisjonskurs med hverandre?
- Er høstpløying nødvendig og var det riktig å fjerne 60/40-regelen?
- Utnyttes handlingsrommet godt nok lokalt?
- Tar forvaltningsplanene nok hensyn til brukerinteressene og bør Vansjø prioriteres høyere enn vassdrag med få brukerinteresser?
Kl. 14:45 - 15:00Oppsummering og avslutning
Ved ordfører Tage Pettersen
Start: 20.08.2015 kl. 09:00
Slutt:20.08.2015 kl. 15:00
Påmeldingsfrist:18.08.2015
Sted: Møllebyen kino, Moss
Arrangør: Moss kommune
Kontakt: Tor Schmedling
tor.schmedling@gmail.com
eventWeb 3.0