heading
21
Jan
Rekruttering Ytre Namdal
"Kolvereidvågen", Nærøy Kulturhus

HVORDAN FÅ FLERE MED PÅ LAGET TIL YTRE NAMDAL?

Tid: Mandag 21. januar kl. 10.00 - 15.30
Sted: kommunehuset på Kolvereid, møterom "Kolvereidvågen"
0121Mandag 21. januarTittel / beskrivelse-
Kl. 10:00Spennvidden i næringslivet/arbeidsmarkedet i Ytre Namdal
v/ Joar Grøtting, Nærøysund Vekst
Kl. 10:20Samarbeid som grunnlag for positiv utvikling
v/ tidl. Olje- og energiminister Thorild Widvey
Kl. 11:20Hva kan fylkeskommunen bidra med for å skape ei positiv utvikling i Ytre Namdal?
v/ fylkesordfører Gunnar Viken
Kl. 11:40Presentasjon av arbeidet i arbeidsgruppa
v/ Marit Måøy Holm, Åshild Opsjøn og Marit Røstad

Kl. 12:00Lunsj

Kl. 13:15Ungdomssatsing i Nærøy og Ytre Namdal
v/ Torkil M. Hanssen
Kl. 13:25Hva er suksessoppskrifta for en vellykka snuoperasjon?
Verran kommune har gått fra å ha en tilbakegang i folketallet til nå å oppleve en solid vekst. Hva har skjedd?
v/ Jacob Brækkan Almlid, rådmann i Verran kommune
Kl. 13:55Hva kan Namdalshagen tilby næringslivet i Ytre Namdal?
Traineeordning, ideportal, bistand ved rekruttering, profilering av næringslivet i Ytre Namdal overfor studenter og studiemiljøer
v/ Elin Kappe og Håvard Vannebo, Namdalshagen
Kl. 14:25Hva NAV kan bidra med for å skaffe arbeidskraft til bedriftene?
Herunder omplassering, arbeidstrening, tilrettelegging på arbeidsplassen og rekruttering fra utlandet?
v/ Jon Eidem og Melanie Hill.
Kl. 14:55Hvilke tilbud har Manpower og Adecco knyttet til vikarordninger?
Rekruttering fra utlandet mv.
v/ Amund Hellesø (Manpower) og Inger Einvik (Adecco)
Kl. 15:15Oppsummering og avslutning
Start: 21.01.2008 kl. 10:00
Slutt:21.01.2008 kl. 15:30
Påmeldingsfrist:21.01.2008
Sted: "Kolvereidvågen", Nærøy Kulturhus
Arrangør: Nærøy kommune
Kontakt: Halvor Mortensen
Halvor.Mortensen@naroy.kommune.no
eventWeb 3.0