heading
08
Mar
Biogass11
Ørland kultursenter

Program

Program med forbehold om endringer.
Påmeldingsfrist 25.februar.
0308Tirsdag 8. marsTittel / beskrivelse-
Kl. 09:00Registrering/kaffe
Kl. 10:00Velkommen til Ørland
Hallgeir Grøntvedt
Ordfører Ørland
Kl. 10:15Åpen post
Ola Borten Moe
Stortingsrepr, Sør-Trøndelag
Kl. 10:35Biogass på Stortinget
Snorre Valen
Stortingsrepr Sør-Trøndelag
Kl. 11:00Biogass i Trøndelag/Trøndelagsperspektivet
Arne Braut
Fylkesvaraordfører S-T
Kl. 11:20Kaffe/te/myldring
Kl. 11:40Biogass - det må satses!
Cato Kjølstad
NOBIO
Kl. 12:00Spørsmål og paneldiskusjon
Kl. 12:30Lunsj
Kl. 13:30Skal Midtnorden visa världen den gröna vägen?
Folke Nystrøm
Midt-Sverige Vatten AB
Kl. 13:50Biogass Östersund
Magnus Rosenberg
Östersund Vatten AB
Kl. 14:10Kaffe/te/myldring
Kl. 14:30Biogass - et kinderegg!
Per Harald Agerup
Norges Bondelag
Kl. 14:50Biogass Trøndelag forskningsprosjekt resultater
Kjell Josefsen
SINTEF
Øivind Hagen
BI
Johan Pettersen
MISA
Kl. 15:15Biogass Midt-Norge forskningsprosjekt resultater
Julia Olsson
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Kl. 15:35Kaffe/te/myldring
Kl. 16:00Landbruket - Fremdeles en del av løsningen?
Frode Lyssandtræ
Landbruks-og matdepartementet
Kl. 16:20Småskala gårdsbiogass
Jon Hovland
TEL-TEK
Kl. 16:35Biogass og finansiering
Jens Musum
ENOVA
Vidar Andreassen
Innovasjon Norge
Kl. 17:05Biogass på gårdsnivå i Midt-Norge - reg. nettverk og FOU satsing
Anne-Kristin Løes
Bioforsk Tingvoll
Kl. 17:15Foskning i EU's 7. RP prosj. ECO BUG
Svein Lilleengen
Bioskiva AS
Kl. 17:30Slutt dag 1
Kl. 19:30Festmiddag/sosialt samvær
0309Onsdag 9. marsTittel / beskrivelse-
Kl. 08:30Biogass i et miljøperspektiv
Mats Løkeland
Naturvernforbundet
Kl. 09:00Distribusjon av biogass
Dag Lilletvedt
Liquiline
Kl. 09:20Energikjeder for optimal utnyttelse av Biogass
Maria Barrio
Gassteknisk senter NTNU-SINTEF
Kl. 09:40Kryogenisk technologi for småskala applikasjoner
Michael Drescher
SINTEF Energi
Kl. 10:00Kaffe/myldring/utsjekk hotell
Kl. 10:35Biogass i transportsektoren
Asbjørn Johnsen
TRANSNOVA
Kl. 11:00Alternativa bränslen för tunga transporter i framtiden
Lennart Pilskog
Volvo Göteborg
Kl. 11:20Status biogass Danmark
Foreningen for Danske Biogasanlæg
Lars Rohold
Cambi Danmark AS
Kl. 11:40Kaffe/te/myldring
Kl. 12:00Biogass - kost/nytte - Mulighetenes kunst
Tormod Briseid
Bioforsk
Kl. 12:20Mattilstynet - biproduktforordningen...
Øystein Lello
Mattilsynet
Kl. 12:40Oppsummering/konklusjon
Odd J. Skjelhaugen
Cenbio
Kl. 13:00Avslutning og Veien videre
Kl. 13:15Lunsj
Kl. 14:15Ekskursjon til biogassanlegg på Ørland
PS:
Avgang hurtigbåt til Trondheim kl 1430 og 1600
Start: 08.03.2011 kl. 09:00
Slutt:09.03.2011 kl. 16:00
Påmeldingsfrist:07.03.2011
Sted: Ørland kultursenter
Arrangør: Fosen næringshage
eventWeb 3.0