heading
04
Des
Uten en tråd
Dampsaga kulturhus, Steinkjer

Program LBS konferanse

Konferansier Torbjørn Wekre, daglig leder Steinkjer Næringsselskap
1204Torsdag 4. desemberTittel / beskrivelse-
Kl. 09:00 - 09:30Registrering og kaffe

Kl. 09:30 - 09:35Åpning
Ved Bjørn Arild Gram - ordfører Steinkjer Kommune
Kl. 09:35 - 10:15GPS en revolusjon innen navigasjon og posisjonsbestemmelse
Børje Forssell, Professor, Institutt for elektronikk og telekom, NTNU
Børje Forssell er en nestor i Norge innenfor forskning på GPS teknologi og har et bredt internasjonalt nettverk som faglige partnere. Forssell vil gi oss et innblikk i teknologiens utviklingstrender og fremtidige muligheter.
Børje Forssell
NTNU
Kl. 10:15 - 10:45LBS Innovasjon - Praktisk metodikk og bedriftsetableringer
Henning Neerland, Seniorforsker, SINTEF Teknologi og samfunn
Henning Neerland er engasjert i Forskning og Utvikling (FoU) innen innovasjon, bedrifts- og næringsutvikling. Han har siden starten vært tilknyttet prosjektet LBS Innovasjon med et spesielt ansvar for forskningsdelen av prosjektet.
Foredraget viser metodeutvikling og utvikling av nye produkter og bedrifter i LBS Innovasjon. Utviklingsforløpet illustreres med praktiske eksempler fra bedriftsetableringene i prosjektet
Henning Neerland
SINTEF Teknologi og samfunn
Kl. 10:45 - 11:00Pause
Kl. 11:00 - 11:40Åpne innovasjonsprosesser i bedriftsnettverk
Erik Lerdahl, Slagkraft Design AS
Erik Lerdal har en doktorgrad i kreativitet og innovasjonsprosesser fra NTNU i 2001 Han er fast tilknyttet Kunsthøgskolen i Oslo som Professor II innen designmetodikk
Tema for foredraget er hvordan skape åpne innovasjonsprosesser i et nettverk av bedrifter. Det presenteres en prosessorientert innovasjonsmodell basert på praktiske verktøy, metoder og prosesser. Premissene for hvordan innovasjonsforløp skal fungere i praksisdiskuteres.
Erik Lerdahl
Slagkraft Design AS
Kl. 11:40 - 13:00Lunch og minipresentasjoner fra bedrifter
I denne sesjonen får du mulighet til å møte noen av bedriftene som jobber med utvikling og salg av lokasjonsbaserte tjenester. Hver bedrift vil gjennomføre fire minipresentasjoner og du kan fritt bevege deg mellom presentasjonene. I denne åpne seansen får du også muligheten til å slå av en prat med gamle og nye bekjente.

GPS Logistic Solutions AS
Utvikler skreddersydd "GPS" feltsoftware integrert via egen mellomvare (server) mot baksystemene (fakturasystem m.fl). Markeder; renovasjon, slam, næringsavfall og container. www.gpsls.no

GPS Training Tools AS
Utvikler og kommersialiserer produkter som retter seg mot kjøretrening og kjøreopplæring. www.letsdrive.no

Geodata AS
Norges ledende selskap innenfor geografiske informasjonssystemer (GIS) og lokasjonsbaserte løsninger. www.geodata.no

GPS Agri AS
Landbruket tar stadig i bruk ny teknologi for å bli mer effektiv. GPS Agri leverer feltsystem og autostyring basert på høypresisjon GPS-signaler på 2-5 cm. www.norsknavigasjon.no

GPS Energi AS
Et nyetablert selskap som utvikler og kommersialiserer feltsystem for målerbytte, innmåling, inspeksjon m.m for energibransjen.
Kl. 13:00 - 13:25NTE - en spennende utviklingspartner
Kristin Selvåg, Prosjektleder 2-veis kommunikasjon, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS
NTE har som pilotkunde bidratt til etableringen av GPS Energi. Gjennom å være innovativ sammen med lokale bedrifter ønsker NTE å bidra til næringsutvikling, ett konkret og spennende område er omlegging til toveis kommunikasjonsmålere i alle hjem.
Kristin Selvåg
Prosjektleder, NTE
Kl. 13:25 - 13:45Når er et nettverk mer enn summen av de deltakende bedriftene?
Håkon Finne, forskningsleder, SINTEF Teknologi og samfunn
Håkon Finne forsker på innovasjon og regional næringsutvikling og er tilknyttet LBS Innovasjon som faglig ansvarlig for prosjektet.
LBS-bedriftene er små. Hvis noen tar en produktidé fra en av dem, kan det få store økonomiske konsekvenser. Allikevel deler bedriftene produktidéer, slik at den enkelte bedrift ikke selv blir flaskehals for sin egen utvikling. Hva slags dynamikk kan det ligge i slike nettverk, og hvordan er offentlige virkemidler innrettet for å styrke denne dynamikken?
Håkon Finne
Forskningsleder, SINTEF Teknologi og samfunn
Kl. 13:45 - 14:00Pause
Kl. 14:00 - 15:30Børge Ousland - Mot alle odds
Børge Ousland er beskrevet som vår tids ledende polfarer av National Geographich Adventure (Februar, 2006) I sitt foredrag fokuserer han på tre forskjellig deler som også knyttes sammen; Klimaendringer, Å stå alene, Teamarbeid.
Børge Ousland
Polfarer
Start: 04.12.2008 kl. 09:00
Slutt:04.12.2008 kl. 16:00
Påmeldingsfrist:01.12.2008
Sted: Dampsaga kulturhus, Steinkjer
Arrangør: Kunnskapsparken
Kontakt: Tore Vandvik Moe
tore@kunnskapspark1.no
eventWeb 3.0