heading
09
Sep
Næringsutvikling i Ytre Namdal
Kulturhuset i Nærøy

Foreløpig program

STED: Kommunestyresalen, Kulturhuset i Nærøy, Kolvereid
DATO: Onsdag 9. september
TID: 09:30 - 15:00

0909Onsdag 9. septemberTittel / beskrivelse-
Ytre Namdal sett utenfra
Basert på relevant statistikk for samfunnsutviklingen i Nærøy, Vikna og Leka tegnes et bredt bilde av regionens situasjon og utfordringer i næringssammenheng.

Ytre Namdal sett utenfra.ppt Ytre Namdal sett utenfra.ppt
Erik Holmelin
Cand oecon
Styrker, svakheter, trusler og muligheter
Seminaret diskuterer i grupper det utviklingsbildet konsulenten har trukket opp, og gjennomfører en forenklet analyse av regionens styrke og svakheter i næringssammenheng, og hvilke muligheter og trusler man står overfor framover.

Oppsummering av SWOT: Resultatene fra gruppearbeidene summeres opp og drøftes nærmere i plenum. Det vil bli lagt særlig vekt på de mulighetene som er spilt opp.

Lunsj
YNs fortrinn for næringsvirksomhet
Oppspill fra cand. oceon. Erik Holmelin om hva som menes med konkurransefortrinn og komparative fortrinn for næringsvirksomhet, og hvor slike er å finne.

Gruppearbeider om konkurransefortrinn:
* Hva har regionen som helhet av konkurransefortrinn i dag?
* Hvordan kan hver enkelt kommune bidra til å bistå hverandre?
* Hva har man av felles ressursgrunnlag, kompetanse, kapital, markedsadgang m.v.

Oppsummering
Hva ser vi for oss av konkurransefortrinn en kan spille på, hvem er de sentrale aktørene, hvordan skaffe kapital, markedsadgang m.v., hva finnes av gründere og ideskapere i regionen sentrale for framtidig næringsutvikling.


Start: 09.09.2009 kl. 09:00
Slutt:09.09.2009 kl. 15:30
Påmeldingsfrist:08.09.2009
Sted: Kulturhuset i Nærøy
Kontakt: Torkil Marsdal Hanssen
Prosjektleder
tmh@pkom.no
eventWeb 3.0