heading
23
Sep
Vansjøkonferansen IV 2008
Parkteatret i Moss

0923Tirsdag 23. septemberTittel / beskrivelse-
Kl. 08:30Registrering og kaffe
Kl. 09:00Åpning
v/ ordfører Paul-Erik Krogsvold, Moss kommune
Paul-Erik Krogsvold
Ordfører
Kl. 09:10Vansjønaturen
Lysbilder
Helge Eek
Fotograf
Kl. 09:30Utvikling av vannkvaliteten i Vansjø
sett i lys av årets resultater v/ miljøvernsjef Knut Bjørndalen, Moss kommune
Knut Bjørndalen
Miljøvernsjef
Kl. 09:50Fire års fosforjakt i Vansjø, hva er resultatet?
v/ professor Tom Andersen, Universitetet i Oslo
Tom Andersen
Professor, UiO
Kl. 10:10Avklarende faglige spørsmål
Pause

Kl. 10:40Vannområdet Morsa: Status og videre utfordringer
v/ daglig leder Helga Gunnarsdottir, Vannområdeutvalget Morsa
Helga Gunnarsdottir
Daglig leder
Kl. 11:00Trengs det ytterligere jordbrukstiltak langs Morsavassdraget?
v/ Forskningsleder Lillian Øygarden, Bioforsk
Lillian Øygarden
Forskningsleder, Bioforsk
Kl. 11:25Avklarende faglige spørsmål
Kl. 11:35Flommer truer Vansjø
Arbeider med flom, sikrings- og miljøtiltak
Stein Nordvi
Regionsjef, NVE
Kl. 11:55Avklarende faglige spørsmål
Kl. 12:00LUNSJ
Kl. 13:00Vanndirektivets betydning i arbeidet for et renere Morsa-vassdrag
v/ Fylkesmann Anne Enger
Anne Enger
Fylkesmann
Kl. 13:20Morsa - en spydspiss i Regjeringens omlegging til en helhetlig vannforvaltning
v/ Statssekretær Heidi Sørensen, Miljøverndepartementet
Heidi Sørensen
Statssekretær, Miljøverndepartementet
Kl. 13:40Hva innebærer Landbruks- og matdepartementets økte satsing på Vansjøvassdraget?
v/ Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk
Lars Peder Brekk
Landbruks- og matminister
Kl. 14:00Rødgrønn tiltakspakke for vestre Vansjø, ny giv for jordbruket?
v/ Ordfører Kjerstin Wøyen Funderud, Våler kommune
Kjerstin Wøyen Funderud
Ordfører, Våler kommune
Kl. 14:15Debatt: Kritiske spørsmål
v/ redaktør Jan Tollefsen, Moss Avis
Jan Tollefsen
Redaktør
Kl. 15:00Forsøpling av Vansjønaturen
v/ Per Arild Simonsen, Vansjø Båteierforening
Per Arild Simonsen
Vansjø Båteierforening
Kl. 15:10Forsøpling, tilrettelegging og naturoppsyn
Slik gjorde vi det i Dalslands-Nordmarkens sjøsystem!
v/ Leif Granlund, tidligere tilsynsansvarlig Dalslands-Nordmarkens sjøsystem
Leif Granlund
Kl. 15:35Spørsmål til temaene
Kl. 15:45Avslutning
v/ Ordfører Paul-Erik Krogsvold
Paul-Erik Krogsvold
Ordfører
Start: 23.09.2008 kl. 09:00
Slutt:23.09.2008 kl. 15:45
Påmeldingsfrist:12.09.2008
Sted: Parkteatret i Moss
Arrangør: Moss kommune
Kontakt: Tor Schmedling
tor.schmedling@gmail.com
Moss kommune
eventWeb 3.0