heading
02
Feb
Inspirasjonshelg
Norveg, Rørvik

Program for Inspirasjonshelg med vekt på vertskapsrollen

Bli med på en "oppdagelsesreise" i natur, kultur og historie på Namdalskysten og bli bedre kjent med de kvaliteter som finnes her, og som er grunnlag for annerledes og flotte opplevelser for våre gjester!

Inspirasjonshelgen er ment for personer som møter gjesten, det være seg i reiselivsbedrifter, spisesteder, bensinstasjoner, butikker, postkontor, banker, offentlige servicekontorer, turistinformasjoner etc.

Du - og gjerne dine medarbeidere - får også ta del i kunnskap og erfaringer som Märit Torkelson i Värdskapet, Sverige vil dele med oss, slik at vi kan bli enda bedre vertskap for våre besøkende.

Som del av inspirasjonshelgen vil deltakerne på begge dagene på forhånd få utdelt boka "Det gode vertskapet".

Sist, men ikke minst, så vil du møte mange hyggelige mennesker i besøksnæringen i Namdalen, og få muligheten til å bli kjent med andre som engasjerer seg for å bidra til at gjestene (de besøkende), får de beste opplevelsene sine i Namdalen. Samtidig får du anledning til å bruke pausetid til å formidle til andre hva du driver med i din virksomhet.

VG2 Mat- og restaurantfag ved Ytre Namdal videregående skole vil varte opp med havets delikatesser m.m. disse dagene.
VG2 Mat- og restaurantfag, YNVS med lærer Per Brækkan.

"Vertskapsfilosofien legger grunnlaget for meningsfylte møter, som bygger sterke relasjoner, som bidrar til fremgang. De fleste virksomheter lykkes ikke med å realisere all kraften i møtet mellom mennesker. Å sette fokus på møtet mellom mennesker blir derfor en investering i virksomhetens langsiktige konkurransekraft. Vertskap er en måte å forholde seg på. Värdskapets definisjon er: Kunsten å få mennesker til å kjenne seg velkommen. Velkommen til oss som personer, våre virksomheter og til våre steder. Som gjester, kunder, besøkende, medborgere, bedriftspersoner eller hva vi velger å kalle dem. Men like viktig er det indre vertskapet, hvordan vi behandler hverandre innenfor virksomheten eller på stedet. Et godt vertskap for en virksomhet eller for en plass begynner og slutter med mennesker. Mennesker som forstår betydningen og verdien av sin egen innsats. Som kjenner fellesskap, glede, delaktighet og stolthet. Mennesker som kan og vil bidra.

Foredragsholder og inspirator Märit Torkelson
Hun er en populær inspirator og dialogleder, som foreleser om vertskap både for medarbeidere og ledere, både kortere inspirasjonsforelesing og lengre kompetanseprogrammer. Hun snakker med utgangspunkt fra vertskapstemaer som "Det gode vertskapet", "Det velkommende mennesket" og "Den tjenende lederen".

Märit er siviløkonom med vekt på organisasjon. Hun har drøyt 20 års erfaring som vertskap først og fremst innenfor reise- og besøksnæringen, både i private virksomheter og i samvirkeorganisasjoner både på nasjonalt og lokalt/regionalt nivå. Hun har jobbet både nær gjesten og som leder innenfor områdene internasjonal markedsføring, destinasjons- og forretningsutvikling samt det internasjonale møtemarkedet. I dag driver hun Värdskapet sammen med partnere. Hun har holdt mer enn 300 Vertskapsforelesninger, derav nærmere 50 forelesninger og kurs i Norge (på svensk/norsk).

Velkommen!

Arrangører:
Prosjektene Attraksjons- og reisemålsutvikling Ytre Namdal og Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskaping
Kontaktpersoner:
Anne Grete Walaunet (epost: post@viknanett.no - mobil 909 26971 - faks 74 39 08 88)
Dag Roar Opdal (epost: dag-roar.opdal@vikna.kommune.no - mobil 959 33879)
0202Lørdag 2. februarTittel / beskrivelse-
Programbrosjyre
Last med brosjyren herfra
Kl. 10:00 - 10:15Velkommen
Hvorfor denne samlingen?
Dag Roar Opdal
prosjektleder for Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskaping
Anne Grete Walaunet
prosjektleder for Attraksjons- og reismålsutvikling Ytre Namdal
Kl. 10:15 - 10:50Kulturminner og kulturlandskap
Sigmund Alsaker
Konservator ved Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Woxengs Samlinger/Norveg
Kl. 10:50 - 11:20Norveg og det omliggende landskapet
Torunn Herje
Direktør ved Norveg
Kl. 11:20 - 11:50I hvilken grad har "nedlagte" industrisamfunn på Namdalskysten noen attraksjonsverdi?
Historie og nyskaping i besøksnæringen
Birger Brandtzæg
Innehaver Abelvær Gård
Trygve Ebbing
Innehaver Albert Collett AS
Kl. 11:50 - 13:00Lunsj og benstrekk
Kl. 13:00 - 13:25Verneområdet - en gave til våre barn
Kristin Kjønsø
Arkeolog, Levende landskap
Kl. 13:25 - 13:50Geologi og landskap på Namdalskysten
Arnfinn Holand
Leka Opplevelser BA
Kl. 14:00 - 14:25Vegetasjon og flora på Namdalskysten - hvordan utnytte dette i opplevelsessammenheng?
Liv Nilsen
Forsker, Bioforsk
Kl. 14:25 - 14:50Havets hemmeligheter og muligheter
Linn Ofstad
Marinbiolog, Norveg
Kl. 14:50 - 15:10Kaffe med noe godtå bite i
Kl. 15:10 - 15:35Natur- og kulturbasert kystreiseliv - en fylkeskommunal- og nasjonal satsing
Ragnhild Vist Lindberg
Rådgiver Regional utviklingsavdeling, Nord-Trøndelag fylkeskommune
Kl. 15:35 - 16:00Dagens næringsliv på kysten - interessevedi for gjestene?
Dag Roar Opdal
prosjektleder for Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskaping
Anne Grete Walaunet
prosjektleder for Attraksjons- og reismålsutvikling Ytre Namdal
Kl. 16:00 - 16:25Fauna på Namdalskysten og hvordan være en god vert
Ole Martin Dahle
Innehaver og driver Norway Nature
Kl. 16:25 - 16:40Oppsummering av dagen og kort introduksjon av søndagens aktiviteter
Anne Grete Walaunet
prosjektleder for Attraksjons- og reismålsutvikling Ytre Namdal
Dag Roar Opdal
prosjektleder for Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskaping
Kl. 16:40 - 19:00Besøk i utstillingen og fri tid frem til teater/middag
Kl. 19:00 - 19:25Teater "I rorbua"
Barbroteateret spiller "I rorbua" av Olav Duun. Heimbrygga.
Kl. 19:30 - 22:00Havets festbord og kulturstreif på Namdalskysten
VG2 Mat- og restaurantfag serverer retter av lokale råvarer fra havet. (Norveg)
Kristen Dille vil lose oss gjennom et kulturstreif på Namdalskysten.
Ytre Namdal videregående skole Ytre Namdal videregående skole
Kristen Dille
Olav Duun-kjenner
0203Søndag 3. februarTittel / beskrivelse-
Kl. 10:00 - 13:00"Det gode vertskapet"
Foredrag om det gode vertskapet.
Värdskapet Värdskapet
Märit Torkelson
Inspirator og dialogleder
Kl. 13:00 - 14:00Lunsj
Etter lunsj takker vi deltakerne som ikke skal delta på workshopen for deres deltakelse, og ønsker vél hjem.
Kl. 14:00 - 17:30Workshop for prosjektdeltakerne og samarbeidsparter
Benstrekk og kaffepauser etter behov.
Märit Torkelson
Inspirator og dialogleder
Kl. 17:30 - 17:40Oppsummering
Takk for laget
Anne Grete Walaunet
prosjektleder for Attraksjons- og reismålsutvikling Ytre Namdal
Dag Roar Opdal
prosjektleder for Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskaping
Start: 02.02.2008 kl. 10:00
Slutt:03.02.2008 kl. 17:30
Påmeldingsfrist:30.01.2008
Sted: Norveg, Rørvik
Arrangør: Prosjektet Attraksjons- og reisemålsutvikling Ytre Namdal
Kontakt: Anne Grete Walaunet
prosjektleder
post@viknanett.no
eventWeb 3.0