heading
02
Mai
Realfagskonferansen 2013
Realfagbygget, NTNU

Program

Programmet oppdateres fortløpende.
0502Torsdag 2. maiTittel / beskrivelse-
Kl. 09:00Registrering og kaffe
Vrimlearealet i U1
Kl. 09:30Åpning
Auditorium R1
Unni Steinsmo
Konserndirektør I SINTEF
Kl. 09:45«Dagens elever – morgendagens helseforbrukere»
Auditorium R1
Sissel Rogne
Direktør i Bioteknologinemnda
Kl. 10:45Pause
Kaffe- og transportpause
Kl. 11:00Parallelle sesjoner
A1: Naturen som alternativ læringsarena
Naturfag - Barnetrinn.
Om hvordan vi kan utvikle helhetlige undervisningsopplegg som knytter sammen uteaktiviteter, grunnleggende ferdigheter og utforskende læring i naturfag.
Eli Munkeby
Høgskolen i Sør-Trøndelag
B1: Grunnleggende ferdigheter og utforskende naturfag på barnetrinnet
Naturfag - Barnetrinn.
Eksempler på aktiviteter som fokuserer på grunnleggende ferdigheter og bidrar til variasjon og engasjement.
Sonja Mork
Naturfagsenteret
C1: Artig med tall og tøft med mønster
Matematikk- Barnetrinn.
Artige matematikkaktiviteter som skal få barna til å forelske seg i matematikk!
Gerd Bones
Matematikksenteret
Mike Naylor
Matematikksenteret
D1: Nytt valgfag: Forskning i praksis
Valgfag - Ungdomstrinn.
Praktiske eksempler for lærere som skal undervise i Forskning i praksis.
Peter van Marion
Leder av Skolelaboratoriet, NTNU
E1: Læreplanen er justert. Hvilke konsekvenser bør dette ha for matematikkundervisningen i skolen?
Tom Lindstrøm
Matematisk institutt, UiO
F1: GeoGebra i ungdomsskolen
Matematikk - Ungdomstrinn/vg 1.
Om hvordan digitale verktøy, i hovedsak GeoGebra, kan brukes på matematikkeksamen i 10.klasse og i 1T/1P.
Deltakere må ha egen PC med tilgang til GeoGebra.
Øistein Gjøvik
Høgskolen i Sør-Trøndelag
G1: Enkle og åpne prosjekter i ToF
Teknologi og forskningslære - Videregående trinn.
Konkrete eksempler på små og større undervisningsopplegg i ToF som ikke krever dyrt utstyr. Samme sesjon som G2.
Maks. 20 deltakere.
Frode Øren
Byåsen vgs
H1: Biokjemi
Biologi/ kjemi videregående trinn.
Hvordan kan man "forklare rollen til hydrogen som energibærer i fotosyntese og celleånding"?
Per-Odd Eggen
NTNU
I1: Fysikk på Orkdal vgs og Andøya
Fysikk - Videregående trinn.
Fjorårets vinnere av NTNUs realfagpris forteller om hvordan de har undervist i fysikk på Orkdal vg skole.
Hanne Mehli
Orkdal vgs
Lars A. Larsen
Orkdal vgs
J1: Helt vilt!
Naturfag/Biologi - Barne-, ungdoms- og videregående trinn.
Hvordan og hvorfor kan viltkamera brukes til å gjøre naturfag- og biologiundervisning mer variert og spennende?
Alex Strømme
PLU, NTNU
Bård Knutsen
Naturfagsenteret
K1: Hvorfor har vi fjell i Norge?
'Dei gamle fjell i syningom' er kanskje ikke så gamle som vi har trodd. Odleiv Olesen er involvert i arbeidet med å velge navn på fjellene i Norge og å forstå hvordan fjellene er dannet.
Han vil vise resultater fra ny forskning om fjellkjededannelse i Norge.
Odleiv Olesen
Geofysiker, NGU
L1: «Tren tanken»-metodikk
Generelt - alle trinn.
Eksempler på metodikk som bruker elevaktive, lærerstyrte strategier for å skape diskusjon og refleksjon i klasserommet. Eksemplene vil ta utgangspunkt i naturfag på ungdomstrinnet, men kan enkelt tilpasses andre trinn og fag.
Elisabeth Eikli
Geografisk institutt, NTNU
Kl. 12:15Lunsj
Realfagskantina
Kl. 13:00Parallelle sesjoner
A2: Nysgjerrigper-metoden
Naturfag - Barnetrinn.
Hvordan utnytte barns undring og spørrelyst?
Presentasjon av Nysgjerrigper-konseptet.
Ingebjørg Bjorvand
Lærer ved Hedemarken Friskole på Løten
B2: Tekstoppgaver i matematikk
Barne-/ungdomstrinn
Guri Anne Nortvedt
ILS, UiO
C2: Ny Giv - et løft for alle!
Matematikk - ungdomstrinn/videregående trinn
Om det didaktiske grunnlaget for Ny Giv-skoleringen og eksempler på aktiviteter som kan få elever på sporet igjen.
Astrid Bondø
Matematikksenteret
D2: Nytt valgfag: Teknologi praksis
Valgfag - Ungdomstrinn.
Hvordan utarbeide et nytt fag og hvordan få elver til å bli interessert i teknologi?
Praktiske eksempler på undervisning i faget.
Steinar Larsen
Huseby skole
E2: Vannanalyser i nærmiljøet
Naturfag - Ungdomstrinn / Videregående trinn.
Enkle og mer avanserte metoder for vannanalyse. Hvilke parametre bør analyseres og hvorfor?
Maks. 20 deltakere.
Ellen Andersson
Skolelaboratoriet
F2: Digitale verktøy - eksamen i matematikk programfag
Matematikk - Videregående trinn.
Verksted hvor deltakerne arbeider med bl.a. eksempelsettene i R1, S1, R2 og S2 hovedsaklig ved bruk av GeoGebra 4.2.
Deltakerne må ha egen PC med tilgang til GeoGebra 4.2.
Arne Amdal
NTNU
G2: Enkle og åpne prosjekter i ToF
Teknologi og forskningslære - Videregående trinn.
Konkrete eksempler på små og større undervisningsopplegg i ToF som ikke krever dyrt utstyr. Samme sesjon som G1.
Maks. 20 deltakere.
Frode Øren
Byåsen vgs
H2: Tolking av NMR-spekter
Kjemi - vg 3.
Spektroskopiske analysemetoder i organisk kjemi, med hovedvekt på NMR.
Elisabeth Jacobsen
Institutt for kjemi, NTNU
I2: Higgs-partikkelen og andre små revolusjoner
Fysikk - Videregående trinn.
"Hva var det egentlig CERN oppdaget i fjor sommer?"
En rundtur i den mangfoldige partikkelfysikken anno 2013.
Bjørn Hallvard Samset
CICERO
J2: Giftige alger
Biologi - Videregående trinn.
Gjennomgang av viktige grupper planktonalger og demonstrasjon av enkelte arter i mikroskop. Om toksiske arter og toksingrupper.
Karl Tangen
SINTEF Fiskeri og havbruk
K2: Strategier for feltarbeid i geofag
Geofag/naturfag/geografi - Videregående trinn.
Hvordan få til gode læringsprosesser før, under og etter feltarbeid?
Kari Beate Remmen
Naturfagsenteret
L2: Interaktive tavler
Barne-, ungdoms- og videregående trinn.
Hvordan kan interaktive tavler gi en merverdi til naturfagundervisningen?
Maks. 24 deltakere.
Alex Strømme
PLU, NTNU
Kl. 14:15Pause
Kaffe- og transportpause
Kl. 14:30NTNUs Realfagpris 2013
Auditorium R1
Berit Kjeldstad
Prorektor ved NTNU
Kl. 14:45Klima 2013
Auditorium R1
Klimaet på jorden er i stadig endring, og det er vår kunnskap om det også. Selv om det grunnleggende har vært kjent i over hundre år, så gir dagens målinger, satellitter og aktive forskning oss et stadig bedre bilde av hvordan klimaet er skrudd sammen. I september starter dessuten publiseringen av den femte hovedrapporten til det internasjonale klimapanelet, som vil oppsummere ny kunnskap fra de siste fem årene. Hva er status for klimaet og for klimaforskningen i 2013? Og ikke minst: hvordan har vi kommet frem til denne forståelsen?
Bjørn Hallvard Samset
CICERO
Kl. 15:30Slutt
Start: 02.05.2013 kl. 09:00
Slutt:02.05.2013 kl. 16:00
Påmeldingsfrist:05.04.2013
Sted: Realfagbygget, NTNU
Kontakt: Astrid Johansen
astrid.johansen@plu.ntnu.no
Matematikksenteret Naturfagsenteret Trondheim kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune NTNU
eventWeb 3.0