heading
07
Nov
Reiseliv Nord-Troms
Aja, Manndalen

1107Onsdag 7. novemberTittel / beskrivelse-
Kl. 09:30 - 10:00Registrering

Kl. 10:00 - 10:20Velkommen
Velkommen samt presentasjon av Halti næringshage.

Halti næringshage Halti næringshage
Presentasjon AJA 7.november 2007.ppt Presentasjon AJA 7.november 2007.ppt
Torbjørn Evanger
Daglig leder
Kl. 10:20 - 10:40Troms reiseliv
Presentasjon av Troms reiseliv.

Troms reiseliv Troms reiseliv
2007 11 07 Nord-Troms.ppt 2007 11 07 Nord-Troms.ppt
Arne Trengereid
Adm. dir.
Kl. 10:40 - 11:00Nord-Troms Næringsforum
Presentasjon av Nord-Troms Næringsforum

NTNF NTNF
PRESENTASJON AV NORD-TROMS NÆRINGSFORUM-Aja.pdf PRESENTASJON AV NORD-TROMS NÆRINGSFORUM-Aja.pdf
Birger Mathiassen
Styremedlem Nord-Troms Næringsforum
Kl. 11:00 - 11:15Kaffepause

Kl. 11:15 - 12:00"Nord-Troms sett utenfra"
Hvordan ser reiselivsnæringa i Nord-Troms fra "utsiden"?

Link til Troms2018 Link til Troms2018
Presentasjon_Erlend_Nord-Troms_07112007.ppt Presentasjon_Erlend_Nord-Troms_07112007.ppt
Erlend Rian
Spesialrådgiver for Tromsø 2018
Kl. 12:00 - 13:00Lunsj

Kl. 13:00 - 13:10Innledning til gruppearbeid
Oppdraget presenteres!

Kl. 13:10 - 14:45Gruppearbeid
Deltakerne utfordres på å komme med forslag til de viktigste tiltak som må iverksettes for å videreutvikle reiselivsnæringa i Nord-Troms.

Utgangspunkt i egen bedrift: Hva kan vi gjøre selv og hva forventer vi at andre skal gjøre?

Kl. 14:45 - 15:30Presentasjon av gruppearbeid
- Får frem de viktigste tiltakene og prioriter dem

Link til Link til "Reiseliv i Nord-Troms"
Gruppearbeid reiselivskonferanse oppsummering.pdf Gruppearbeid reiselivskonferanse oppsummering.pdf
Gjennomgang - Evalueringsskjema reiseliv Aja.pdf Gjennomgang - Evalueringsskjema reiseliv Aja.pdf
Kl. 15:30 - 16:00Veien videre
- Hvem gjør hva
- Konkretisere tiltak som følges opp videre
Start: 07.11.2007 kl. 09:30
Slutt:07.11.2007 kl. 16:00
Påmeldingsfrist:05.11.2007
Sted: Aja, Manndalen
Arrangør: Halti næringshage AS
Kontakt: Arne Samuelsen
Prosjektleder
kontakt@nettnord.no
Weblink:www.nettnord.no
Halti Næringshage Troms reiseliv NTNF
eventWeb 3.0