heading
11
Feb
Dysleksia 2014
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger

0211Tirsdag 11. februarTittel / beskrivelse-
Kl. 09:00Registrering
Kl. 09:30Åpning av konferansen
v/ møteleder Hildur Norum
Kl. 09:35Å mestre skolefagene – Lese- og læringsstrategier
Hvordan kan lærere implementere strategier i sin undervisning på en bevisst og systematisk måte?
Læringsstrategier - Vigdis Refsahl.pdf Læringsstrategier - Vigdis Refsahl.pdf
God strategiundervisning.pdf God strategiundervisning.pdf
Motivasjon - Vigdis Refsahl.pdf Motivasjon - Vigdis Refsahl.pdf
Vigdis Refsahl
Seniorrådgiver, Statped Sør Øst, avd for språk og lesing.
Kl. 12:00Lunsj
Kl. 12:45Bruk av PC og iPad i tilpasset opplæring for elever med språk-, lese og skrivevansker
Praktisk demonstrasjon av bruk av programvare og gode arbeidsmåter
PC og iPad i læringsarbeidet.
Alle deltakere tar med seg sin egen PC/iPad.
Hedda Ekstrøm
Rådgiver i avdeling for Læringsressurser og teknologi (ALT).
Bjørgulv Høigaard
Seniorrådgiver i avdeling for Læringsressurser og teknologi (ALT).
Kl. 15:30Avslutning
Start: 11.02.2014 kl. 09:00
Slutt:11.02.2014 kl. 15:00
Påmeldingsfrist:06.02.2014
Sted: Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger
Arrangør: Dysleksiforeningen i Nord-Trøndelag
Kontakt: Magnhild Skrove Nordal
kurskoordinator
magnhild-skrove.nordal@ntfk.no
eventWeb 3.0