heading
23
Jun
Verrankonferansen
Verraparken, Malm

0623Tirsdag 23. juniTittel / beskrivelse-
Kl. 09:30Oppmøte med registrering
Kl. 09:50Velkommen
Ordføreren ønsker velkommen.
Frank Christiansen
Ordfører
Den nye helsereformen
Samhandling mellom spesialhelsetjenesten og kommunen. Et sammenhengende forløp for pasientene.

Helseministeren svarer på spørsmål
Bjarne Håkon Hanssen
Helseminister
Helsereformen sett fra et brukerperspektiv
Michael Momyr
Leder i regionalt brukerutvalg
Legerollen i endring - fastlegeordningen under lupen
Torunn Janbu
President i Den norske legeforening
Kommunens tilpasning til samhandling mellom første- og andrelinjen i helsetilbudene
Trude Andresen
Direktør i KS
Kl. 13:00Lunsj
Helseforetakets rolle i samhandlingsreformen

Arne Flaat
Adm. dir. i Helse Nord-Trøndelag
Kommunehelsetjenesten i et samfunnsmedisinsk perspektiv
Tove Røsstad
Kommuneoverlege i Trondheim kommune
Inn-Trøndelag Distriktsmedisinske Senter - et reformbasert tilbud
Jacob Br. Almlid
Styreleder i Inn-Trøndelag DMS
Paneldebatt
Ledet av styreleder i Helse Midt-Norge Kolbjørn Almlid

Oppsummering med konklusjoner.
Kl. 16:00Konferanseslutt


Programpostene blir krydret med lokale kulturinnslag
Vi tar forbehold om evt. mindre endringer i programmet.
Start: 23.06.2009 kl. 09:30
Slutt:23.06.2009 kl. 16:00
Påmeldingsfrist:21.06.2009
Sted: Verraparken, Malm
Pris:1000, -
Arrangør: Pilot Småsamfunn
Kontakt: Jarle Kirkeberg
smaasamfunn@verran.kommune.no
Hjemmeside
eventWeb 3.0