heading
01
Sep
Vansjøkonferansen V 2009
Møllebyen kino

0901Tirsdag 1. septemberTittel / beskrivelse-
Kl. 08:30Registrering og kaffe
Kl. 09:00Åpning
Paul-Erik Krogsvold
Ordfører
Kl. 09:05Utviklingen av vannkvaliteten i Vansjø sett i lys av årets resultater

Knut Bjørndalen
Miljøvernsjef, Moss kommune
Kl. 09:20Hva har vi gjort for å redde Vansjø? – Status for tiltaksarbeidet
Kjell Løkke
Styreleder, Vannområdeutvalget Morsa
Kl. 09:35Ny tiltaksanalyse for Morsavassdraget
Lillian Øygarden
Forskningsleder, Bioforsk
Kl. 09:50Videre tiltak og kostnader for å nå miljømålene i Vansjø
Helga Gunnarsdóttir
Daglig leder, Vannområdeutvalget Morsa
Kl. 10:00Avklarende faglige spørsmål
Kl. 10:10Status for kartlegging av erosjon- og flompåvirkning i Vansjøvassdraget. Hvilke alternativer har vi for å redusere flomtrusselen?
Roar Øvre
Sjefingeniør, NVE
Kl. 10:25Avklarende faglige spørsmål
Kl. 10:30Pause
Kl. 10:40Miljøverndepartementets rolle og ansvar
Morten Wasstøl
Politisk rådgiver, Miljøverndepartementet
Kl. 10:55Landbruks- og matdepartementets rolle og ansvar
Ola T. Heggem
Statssekretær, Landbruks- og matdepartementet
Kl. 11:10Olje- og energidepartementets rolle og ansvar
Robin Martin Kåss
Statssekretær, Olje- og energidepartementet
Kl. 11:25Spørsmål til departementene
Kl. 11:355 års forsøk med endret manøvreringsreglement, kan vi trekke noen slutninger? - Hva nå?
Eva Skarbøvik
Seniorforsker, Bioforsk
Roar Øvre
Sjefingeniør, NVE
Kl. 11:55Avklarende faglige spørsmål
Kl. 12:00LUNSJ
Kl. 13:00Om bynære naturområders betydning for folkehelse og livskvalitet
Vegard Gundersen
Forsker, NINA (Norsk institutt for naturforskning)
Kl. 13:20Om prosjekt «Villmark Vansjø» / Hvorfor DNT Vansjø?
Elisabeth Bern
Daglig leder og turistsjef, Visit Moss
Harald H. Lund
Leder, DNT Vansjø
Kl. 13:50Spørsmål til temaene
Kl. 14:00Stortingsvalget 2009. De politiske partiene uttaler seg om problematikken omkring Morsa-vassdraget og Vansjø.
Ernst Rolf
Redaktør, Moss Bymagasin
Kl. 14:55Avslutning
Paul-Erik Krogsvold
Ordfører
Kl. 15:00SLUTT
Start: 01.09.2009 kl. 08:30
Slutt:01.09.2009 kl. 15:00
Påmeldingsfrist:24.08.2009
Sted: Møllebyen kino
Arrangør: Moss kommune
Kontakt: Tor Schmedling
tor.schmedling@gmail.com
Moss kommune
eventWeb 3.0