heading
30
Aug
Vansjøkonferansen 2011
Møllebyen kino, Moss

0830Tirsdag 30. augustTittel / beskrivelse-
Kl. 08:30Registrering og kaffe
Konferanseleder: Odd Borgestrand
Kl. 09:00Åpning
Erik Roth Nilsen
Leder av Miljø- og samferdselsutvalget, Moss kommune
Kl. 09:10Fylkeskommunen som vannregionmyndighet
Ole Haabeth
Fylkesordfører, Østfold fylkeskommune
Kl. 09:30Status for tiltaksarbeidet
Kjell Løkke
Styreleder, Vannområdeutvalget Morsa
Kl. 09:50Utvikling av vannkvaliteten i Vansjø
Knut Bjørndalen
Miljøvernsjef, Moss kommune
Kl. 10:10Er hensynet til Vansjø ivaretatt i kommende kommuneplaner?
Spørsmål fra salen
Kjerstin W. Funderud
Leder av regionrådet, ordfører i Våler
Kl. 10:40Pause
Tema: Flom og manøvrering av Vansjø i lys av endret klima
Kl. 11:00Forløpet av flommen 2000 og effekt av to ulike flomtiltak

Hans-Christian Udnæs
Hydrolog, Glommen og Laagens Brukseierforening (GLB)
Kl. 11:15Flommens effekt på vannkvaliteten og forslag til ny regulering av Vansjø
Spørsmål fra salen
Helga Gunnarsdóttir
Daglig leder, Vannområdeutvalget Morsa
Kl. 11:45Lunsj
Tema: Jordbruksprosjektet rundt vestre Vansjø
Kl. 12:45Vestre Vansjø - fra algesuppe til badevann
Helga Gunnarsdóttir
Daglig leder, Vannområdeutvalget Morsa
Kl. 13:00Tre år med miljøkontrakter - hva er oppnådd?
Torbjørn Kristiansen
Rådgiver, Fylkesmannen i Østfold
Kl. 13:20Fem års fokus på fosfortiltak, ser vi noen forbedring i vannkvaliteten?
Marianne Bechmann
Forskningsleder, Bioforsk Jord og miljø
Kl. 13:40Paneldebatt: Hvordan skal vi forberede Vansjø på et villere og våtere klima?
Deltakere:
Line Henriette Holten Hjemdal (Krf) miljø og energikomiteen på Stortinget
Per Inge Bjerknes (Sp) leder av miljø- og samferdselskomiteen i Østfold fylkesting
Tomas Colin Archer ordførerkandidat Moss Ap
Tage Pettersen ordførerkandidat Moss H
May Hansen ordførerkandidat Moss SV
Erlend Wiborg ordførerkandidat Moss FrP
Kjell Løkke styreleder Vannområdeutvalget Morsa
Kjerstin W. Funderud leder av regionrådet

Debattleder: Odd Borgestrand
Kl. 14:45Avslutning
Paul-Erik Krogsvold
Ordfører, Moss kommune
Start: 30.08.2011 kl. 09:00
Slutt:30.08.2011 kl. 15:00
Påmeldingsfrist:30.08.2011
Sted: Møllebyen kino, Moss
Arrangør: Moss kommune
Kontakt: Tor Schmedling
tor.schmedling@gmail.com
Moss kommune Østfold fylkeskommune Morsa - vannområdeutvalget
eventWeb 3.0