heading
08
Nov
Dysleksia 2012
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger

Om konferansen

Dysleksia er en dagskonferanse med fokus på lese-, skrive- og matematikkvansker.


Årets konferanse ble arrangert torsdag 8. november ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger

Tema: Dysleksi og fremmedspråk med fokus på engelsk, og begrepslæringsprosjektet


Målgruppe for konferansen er ansatte i grunnskole, videregående skole, høgskole, voksenopplæringen, nav, helsevesenet, pp-tjenesten, flyktningetjenesten, organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner, og foreldre/pårørende.


Arbeidsgruppa består av:
Kari Frøseth Johansen, FFO Nord-Trøndelag, Lars Morten Lersveen, FFO Nord-Trøndelag, Per Emil Kyllo, N-T Dysleksiforening, Hilde Terese Wahl, Møller-Trøndelag Kompetansesenter, Bodil Holm, Helse Nord-Trøndelag, Heidi Bugge Norum, Verdal videregående skole, Magnhild Skrove Nordal, Verdal videregående skole, Ellen Løvli, Utdanningsforbundet
Start: 08.11.2012 kl. 10:00
Slutt:08.11.2012 kl. 16:00
Påmeldingsfrist:07.11.2012
Sted: Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger
Arrangør: Dysleksiforeningen i Nord-Trøndelag
Kontakt: Magnhild Skrove Nordal
kurskoordinator
magnhild-skrove.nordal@ntfk.no
eventWeb 3.0