heading
13
Mar
Servicekonferansen 2013
Norveg

Rekruttering og investeringer fokus for Servicekonferansen 2013

For tredje året på rad, arrangeres Servicekonferansen på Norveg onsdag 13. mars.

Tema: Rekruttering av kompetanse, personell og investormiljøer.

Marit Dille (fra venstre) og NYN planlegger Servicekonferansen 2013 sammen med Laila Olsen (Telenor Mobil), Kristin Moe Fjær (Gothia), Janne Kristin Nordli (Ytre Namdal videregående skole), Odd-Steinar Olsen (Fornøyde Folk AS), Lill Tove Røed (Kolvereid Handelsstandsforening) og Bjørn Ola Holm (Telenor/Vikna Næringsforening). Foto: Torkil Marsdal Hanssen
Marit Dille (fra venstre) og NYN planlegger Servicekonferansen 2013 sammen med Laila Olsen (Telenor Mobil), Kristin Moe Fjær (Gothia), Janne Kristin Nordli (Ytre Namdal videregående skole), Odd-Steinar Olsen (Fornøyde Folk AS), Lill Tove Røed (Kolvereid Handelsstandsforening) og Bjørn Ola Holm (Telenor/Vikna Næringsforening). Foto: Torkil Marsdal Hanssen
Det er blitt tradisjon at Servicekonferansen arrangeres under Skreifestivalen. Årets fokus er rekruttering og nyskaping. Målgruppen for konferansen er utvidet fra den såkalte Telenor-klyngen til alle salg- og servicebedrifter i Ytre Namdal, inkludert reise- og opplevelsesnæringen.


DEL 1: REKRUTTERING

Inviterer ungdom
Ytre Namdal videregående skole, Vikna Næringsforening og Kolvereid Handelstandsforening deltar nå i forberedelsene av konferansen, sammen med representanter fra Telenor, Gothia og Fornøyde Folk AS. NYN leder planleggingen.

- En av hovedutfordringene for salg- og servicebedriftene er tilgang til personell og kompetanse. Rekrutteringskampen må vi føre både i lokale, nasjonale og internasjonale markeder, sier daglig leder Marit Dille i NYN.

Konferansen fokuserer blant annet på lokale utdanningstilbud og samhandling med ungdomsskole og videregående. For første gang inviterer Servicekonferansen 2013 både skolelever, lærere, rådgivere, studenter og ansatte.

- Vi skal synliggjøre karrieremuligheter i salg- og servicebedriftene i regionen, og Ytre Namdals fortrinn som bo- og arbeidssted. Dessuten ønsker vi tettere dialog med ungdommen for å diskutere muligheter, sier Dille, som legger til at interesserte ungdommer i løpet av konferansen kan møte enkeltbedriftene direkte for å svar på spørsmål og gjøre seg nærmere kjent med dem.

Til konferansens første del inviterer Servicekonferansen 2013 ungdommer som søker informasjon om regionens muligheter innenfor bransjen, rådgivere og andre nøkkelpersoner som har fokus på rekruttering.


Del 2: BEDRIFTSUTVIKLING, STOLTHET & SAMHOLD

Jakter investorer
Mens første del av konferansen har fokus på rekruttering generelt, fokuserer konferansens andre del på videre utvikling av den teknologibaserte servicebransjen som har hatt stor vekst gjennom flere år, og salg- og servicebransjen generelt.

- Vi ønsker å vise fram Ytre Namdal som en interessant region for både nasjonale og internasjonale investorer. I tillegg inviterer vi eksperter og investorer utenfra til konferansen, slik at vi selv kan få innsikt i hvordan Ytre Namdal framstår overfor investormiljøene, sier Dille.

Til konferansens andre del inviterer Servicekonferansen 2013 både bedriftsledere, beslutningstakere og andre nøkkelpersoner.
Start: 13.03.2013 kl. 09:00
Slutt:13.03.2013 kl. 23:00
Påmeldingsfrist:12.03.2013
Sted: Norveg
Kontakt: Anita Eng Kjekshus
anita@nyn.no
eventWeb 3.0