heading
03
Des
Nordic Chemistry Teaching
NTNU Gløshaugen, Realfagbygget.

Takk til dere som deltok på konferansen!

Velkommen til Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim!
Presentasjonene fra konferansen vil være tilgjengelig på: http://bit.ly/1m12U6A
Konferansen ble arrangert i Realfagbygget og strakte seg over to dager, den 3. og 4. desember 2015.

Målgruppen for konferansen var kjemilærere, forskere innen kjemididaktikk og alle som har en spesiell interesse av kjemiundervisning.

Spesielt vil vi nevne at workshopene på konferansen var åpne for grunnskolelærere begge dager, der lærerne kun trenger å betale for lunsjen for å delta (250 NOK per dag).

Vi har spennende forelesere (se programmet), workshops og posterpresentasjon.

Nordisk kjemilæringskonferanse 2015 var en oppfølging av IYC Conference for Nordic Chemistry Teachers i Stockholm 2011, og fokuserer på kjemifaglige og kjemididaktiske tema med relevans for undervisning i kjemi frem mot 2020. Tema for konferansen var kjemiundervisning på ulike skoletrinn, og forelesere var ledende personer innen kjemi og kjemididaktikk fra de nordiske landene. Konferansens språk var engelsk i plenumsforedragene, ellers både engelsk og skandinavisk.

Konferansen er en nordisk arena der erfaringer og problemstillinger kan presenteres og drøftes. Fokuset for konferansen vil ligge på de utfordringene som ligger i å undervise kjemi på en måte som gir god læring og relevant kompetanse.


Nordisk kjemilæringskonferanse er et møtested mellom industri, forskere innen kjemi/kjemididaktikk og kjemilærere/fagansvarlige.
Velkommen!

Arrangører:
Norsk Kjemisk Selskap, faggruppe for undervisning
Skolelaboratoriet ved NTNU
Start: 03.12.2015 kl. 09:00
Slutt:04.12.2015 kl. 16:00
Påmeldingsfrist:01.12.2015
Sted: NTNU Gløshaugen, Realfagbygget.
Arrangør: NTNU, Skolelaboratoriet
eventWeb 3.0