heading
04
Mai
Realfagkonferansen 2017
Realfagbygget, NTNU

En inspirasjons- og fagdag for alle realfagslærere!Tusen takk til alle dere som på ulikt vis som deltaker, foredragsholder, utstiller eller medhjelper bidro til at dagen ble så bra som den ble!


Plenumforedrag til ettertanke for alle
- parallellsesjoner til nytte for hver enkelt


Inspirasjon, faglig påfyll, praktiske aktiviteter og nettverk


Her er lenke til presentasjonene som ble holdt:
https:\\goo.gl/Lbu2YR


Konferansen ble arrangert av Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Naturfagsenteret, Matematikksenteret og NTNU.
Start: 04.05.2017 kl. 09:00
Slutt:04.05.2017 kl. 16:00
Påmeldingsfrist:20.04.2017
Sted: Realfagbygget, NTNU
Kontakt: Astrid Johansen
astrid.johansen@ntnu.no
eventWeb 3.0