heading
08
Des
CleanTech Bio
Britannia Hotel, Trondheim

Bioklynga - Biobasert innovasjon, utvikling og verdiskaping i Midt-Norge

CleanTech Mid-Norway og VRI Trøndelag har gleden av å invitere deg, eller en annen representant fra din virksomhet, til kafèdialogmøte i "Bioklynga" (Bio Cluster Mid-Norway).

Tid: Torsdag 8.desember 2011, kl. 1000-1500
Sted: Britannia Hotel, Trondheim

CleanTech Mid-Norway arbeider for tiden med utvikling av strategier for biobasert verdiskaping i Midt-Norge. Ambisjonene og saksomfanget er stort: Stimulere til innovasjon og økt konkurransekraft for aktører som dyrker, foredler, distribuerer og omsetter biobaserte varer til energiformål, bulkmarkedet, næringsmidler, emballasje, farmasøytiske formål eller andre applikasjoner.

Vår tentative visjon er at Midt-Norge skal bli fremst i Norden på biobasert verdiskaping.

Målet med arbeidsmøtet er å hente inn og foredle kunnskap relatert til bioressurser, produksjon, logistikk og marked. En rekke verdikjeder og bransjer er involvert, og det er viktig at din virksomhet og bransje er representert.


Start: 08.12.2011 kl. 10:00
Slutt:08.12.2011 kl. 15:00
Påmeldingsfrist:08.12.2011
Sted: Britannia Hotel, Trondheim
Arrangør: CTMN og Vri Trøndelag
Kontakt: Jon Uthus
jon.uthus@nho.no
eventWeb 3.0