heading
03
Des
CLEANTECH-konferanse
Quality Airport hotell, Stjørdal

CLEANTECH-konferanse 3. og 4. desember 2009 på Quality Airport hotel i Stjørdal

Konferansen starter 1. dag kl. 11.00, og avsluttes 2. dag kl. 13.00.

Cleantech Mid Norway skal bidra til
* Økt samarbeid mellom bedriftene
* Vekstmuligheter for bedriftene
* Styrke kontakten mellom bedrifter og FoU-miljøene, regionalt og nasjonalt
* Styrke kontakten med andre næringsaktører og nettverk relatert til fornybar energi og miljøteknologi

Cleantech-konferansen skal med utgangspunkt i konkrete case identifisere og starte konkrete prosjekt som kan bidra til løsninger på viktige utfordringer for bedriftene framover.

1. Mål
Cleantech-konferansen skal bidra til å få frem hva som skal til for å bygge ny "cleantech" industri i Midt-Norge, herunder adressere sentrale utfordringer:
Politiske: rammebetingelser og føringer både regionalt, nasjonalt og i EU.
FOU-utfordringer: for eksempel uløste prosesser/flaskehalser, eller veldig kostbare prosesser.
Forretnings-utfordringer: for eksempel finansiering, nødvendig infrastruktur, utvikle nye markeder
Industrielle:
- Teknologiutvikling; forstudie - forprosjekt - hovedprosjekt
- Testing og pilotering
- Infrastruktur for fabrikasjon transport
- Fullskala demo-anlegg

2. Metode
Konferansen angriper mål/utfordring gjennom å arbeide med konkrete "case":
- Offshore vind - Nytt norsk industrieventyr gjennom lagspill mellom myndigheter, FOU og industri
- Syntesegass fra biomasse - starten på en ny stor foredlingsindustri
- Hvilke muligheter representerer de næringsrettede EU-programmene innenfor CleanTech-sektoren, og hvordan kan trønderske bedrifter komme i posisjon.

3. Suksessfaktorer
1. Ressurser: Få med de sentrale aktører med viktig kompetanse (kunnskap, ferdigheter, nettverk).
2. Samhandling: Bringe aktørene og disses kompetanse i dialog og samhandling med hverandre: skape felleskap, felles mål, og organisering
3. Forpliktelse/konkret organisering: utvikle felles regional aktivitet for å arbeide mot definerte mål (aktiviteter, planer, milepæler, ansvarlige, deadlines)

Konferansen arrangeres i samarbeid med VRI TRØNDELAG og med SINTEF som prosessansvarlig.

CleanTech-konferansen sikrer bred medvirkning i identifisering av utviklingsbehov og utforming av tiltaksplaner
- i én felles dialog for å forme egen fremtid
- i en strategisk planlegging for et område alle deltakerne er interessenter i
Cleantech- konferansen er nettverks- og alliansebyggende og har som mål at vi sammen skal utvikle tiltak og løsninger som deltakerne selv har tro på. Det er en viktig forutsetning at konferansen resulterer i konkrete tiltak i etterkant av konferansen.


Praktiske opplysninger
Det er viktig at så mange som mulig av de inviterte deltar.

Det er ingen deltakeravgift.
Den enkelte deltaker dekker oppholdet selv. Pris per person i enkeltrom med full pensjon er NOK 1185.-

For nærmere informasjon kan du ta kontakt med Jon Uthus.

Påmelingsfristen er satt til FREDAG 20.november
Start: 03.12.2009 kl. 11:00
Slutt:04.12.2009 kl. 12:45
Påmeldingsfrist:04.12.2009
Sted: Quality Airport hotell, Stjørdal
Arrangør: CleanTech Mid-Norway
Kontakt: Jon Uthus
jon.uthus@nho.no
VRI Enterprise Europe Network
eventWeb 3.0