heading
20
Okt
Det relevante museum 2014
Hotell Britannia, Trondheim

Kompetanseutvikling og nettverksbygging


Fjorårets suksess gjentas, og det blir nytt kurs 20.-24. oktober på Britannia Hotel i Trondheim.

Kurset har tittelen Det relevante museum, og er lagt opp med fellessesjoner for alle deltakere samt fordypning innen områdene bevaring, formidling, dokumentasjon og forskning med egne foredrag og workshops. I tillegg vil vi i år legge enda større vekt på å få til tverrfaglig dialog og å skape møteplasser for ideutveksling og nettverksbygging.

Hva skal vi med museene? Det vi vet er at svaret ikke blir det samme i dag som det ville ha vært for hundre år siden, eller som det blir om hundre nye år. Det bør ikke bli det samme. Arbeidshverdagen, kravene ovenfra og nedenfra og bortenfra, teknologien, alt endres. Endringene krever ny kunnskap og nye praksiser, tilpasset nye krav og forventninger til museene. Samtidig er det viktig å se museenes faglige arbeid i et helhetlig perspektiv, for en felles forståelse av sammenhengen mellom de fire fer; forvaltning, forskning, formidling, fornying. Kun ved tverrfaglig, godt samarbeid kan museene virkelig bli relevante.

Velkommen til Trondheim for et spennende og lærerikt kurs!


Program
Kurset er ment som en basispakke for generell kompetanseheving med fire praktiske delmoduler for spesialisering innen dokumentasjon, bevaring, formidling og forskning. Dette er emner som i dag anses for å være utilfredsstillende dekket. I tillegg vil det legges vekt på en felles modul som går på tvers av praksisområdene og som gir grunnlag for en felles, tverrfaglig museumspraksis.

Vi legger opp til en variert undervisning med en blanding av forelesninger, presentasjoner og praktiske workshops. Forelesere og kursledere er både nasjonale og internasjonale fagpersoner. Kurset krever aktiv deltakelse.


Målgruppe
Kompetansehevingsprogrammet skal kunne være til nytte for de fleste som jobber i museumssektoren, og er ikke primært ment som en opplæring for nyansatte uten museumserfaring. Tanken er å bidra til reell endring av praksis i museene. Deltakerne bør derfor være i stand til å iverksette nye prosedyrer og praksiser i dialog med ledelse og kolleger i de enkelte museene. Vi ønsker derfor at det skal være mist 2-3 deltakere fra hvert museum, og at disse deltar på ulike fagmoduler. Vi forbeholder oss retten til å påvirke hvem som kan være med på kurset med hensyn til de fire forskjellige fagmodulene. Av den grunn kan flere enn fire melde seg på, så vil alle få tilbakemelding angående påmeldingen i godtid før kurset.

Kurset arrangeres av MiST i samarbeid med Norsk kulturråd, Norsk Folkemuseum, Norges Museumsforbund og Nordiskt Centrum for Kulturarvspedagogik

Kontakt: museumskurs@mist.museum.no

Se vår blogg for mer informasjon
Start: 20.10.2014 kl. 09:00
Slutt:24.10.2014 kl. 17:00
Påmeldingsfrist:01.09.2014
Sted: Hotell Britannia, Trondheim
Arrangør: Museene i Sør-Trøndelag
Kontakt: Linn Magnhild Valderaune
museumskurs@mist.museum.no
eventWeb 3.0