heading
12
Sep
Verrankonferansen 2018
Verraparken i Malm, Verran kommune i Nord-Trøndelag

Velkommen til Verran!

Stortingsrepresentant og medlem av Næringskomiteen , Andre N. Skjelstad er en av innlederne på konferansen
Stortingsrepresentant og medlem av Næringskomiteen , Andre N. Skjelstad er en av innlederne på konferansen
Hege Lindstrøm, daglig leder Inn på tunet Norge SA er årets konferansier
Hege Lindstrøm, daglig leder Inn på tunet Norge SA er årets konferansier
Vi inviterer deg som er opptatt av næringsutvikling i Inn-Trøndelag til en næringskonferanse 12. september på Verraparken i Malm.
Det blir innlegg, diskusjoner, lunsj og tid for nettverksbygging. Og selvsagt mulighet til å oppleve musikkteateret - Eplene i Messehagen.

Konferansen passer for deg som har startet opp, ønsker å starte opp eller driver en bedrift, du som jobber med næringsutvikling - og veiledning, du som er politiker og opptatt av næringsutvikling, eller rett og slett du som er engasjert i samfunns-og næringsutvikling i denne regionen. Vi lover utfordrende og spennende innlegg. Bakgrunnen er blant annet «Regionreformen - der desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene», kommunereformen, og sammenslåing av Nord og Sør Trøndelag til Trøndelag (Fylkeskommune), samt naturlig nok de regionale og lokale utfordringer som foreligger.

Hovedoverskrifter som skal berøres i konferansen:

  • Behov og målsetninger sett fra distriktenes side
  • Inn
  • Trøndelags regionen når det gjelder nærings
  • utvikling og samfunnsutvikling.

  • Ny fylkeskommune og endring i virkemiddelapparatet
  • hva blir effekten for næringslivet?

  • NTE som utviklingslokomotiv. Utsiktene for NTE i årene framover, NTE sin rolle som utbygger og driver av viktig infrastruktur. Og når det gjelder strategi for regional utvikling? Hvordan tenkes utbytte fra NTE å benyttes?
Priser:
Konferanseavgift pr deltaker kr. 750,- (evt. kr 1.000,- inkl. teaterbillett), vil bli fakturert hver enkelt.

Påmelding innen 8.9.2018

For ytterligere informasjon: Jarle Kirkeberg, tlf 982 44 034, jarle.kirkeberg@verran.kommune.no
Start: 12.09.2018 kl. 09:00
Slutt:12.09.2018 kl. 15:00
Påmeldingsfrist:11.09.2018
Sted: Verraparken i Malm, Verran kommune i Nord-Trøndelag
Pris:1000
Arrangør: Verran kommune
Kontakt: Jarle Kirkeberg
jarle.kirkeberg@verran.kommune.no
eventWeb 3.0