heading
26
Okt
Det relevante museum 2015
Hotell Britannia, Trondheim

Kompetanseutvikling og nettverksbyggingKURS FOR MUSEUMSANSATTE

Program og priser finner du på bloggen Det relevante museumFor tredje året på rad holdes det kurs for museumsansatte i Trondheim. Kurset gjennomføres 26.-30. oktober på Britannia Hotel.

Kurset har tittelen Det relevante museum, og er lagt opp med fellessesjoner for alle deltakere samt fordypning innen områdene bevaring, dokumentasjon, formidling og forskning, med egne foredrag og workshops.


HVA KAN JEG LÆRE PÅ KURSET

Kurset er ment som en basispakke for generell kompetanseheving med fire praktiske delmoduler for spesialisering innen dokumentasjon, bevaring, formidling og forskning. I alle disse områdene har det skjedd endringer som krever oppdatert kunnskap, både om nye systemer og til nye praksiser. I tillegg vil det legges vekt på en felles modul som går på tvers av praksisområdene og som gir grunnlag for en felles, tverrfaglig museumspraksis.

Mange av foreleserne er fra praksisfeltet i norske museer. Disse er invitert fordi de har fått til noe som andre kan lære av, bli inspirert av og kanskje gå hen å gjør likeså.

Vi legger opp til en variert undervisning med en blanding av forelesninger, presentasjoner og praktiske workshops. Forelesere og kursledere er både nasjonale og internasjonale fagpersoner. Kurset krever aktiv deltakelse.

HVEM ER KURSET FOR?

Kurset skal kunne være til nytte for de fleste som jobber i museumssektoren, og er ikke primært ment som en opplæring for nyansatte uten museumserfaring. Tanken er å bidra til reell endring av praksis i museene. Deltakerne bør derfor være i stand til å iverksette nye prosedyrer og praksiser i dialog med ledelse og kolleger i de enkelte museene. Vi ønsker derfor at det skal være mist 2-3 deltakere fra hvert museum, og at disse deltar på ulike fagmoduler. Vi forbeholder oss retten til å påvirke hvem som kan være med på kurset med hensyn til de fire forskjellige fagmodulene. Av den grunn kan flere enn fire melde seg på, så vil alle få tilbakemelding angående påmeldingen i godtid før kurset.

EVALUERING AV TIDLIGERE KURS

viser at vi har truffet et behov i museene. Et overveldende flertall var gitt kurset høye score på evalueringen; 21 % svært fornøyd, 48 % fornøyd. Mange kommenterer at kurset er inspirerende, matnyttig og har god overføringsverdi til praksisfeltet. Det er selvsagt for mye å forlange at alt skal treffe alle, men målet er at det meste skal passe for de fleste. Fra evalueringen ser vi at veldig mange ønsker mer tid til diskusjon, både i faggrupper og på tvers i gruppene. Dessuten er det mange som ønsker flere besøk i utstillinger og til museer.

Dette tar vi til etterretning i år, og vil både sette av tid til debatt og diskusjoner, samt at vi har flere ekskusjoner til utstillinger i Trondheimsmuseene.

Kurset arrangeres av Museene i Sør-Trøndelag i samarbeid med Norsk kulturråd, Norsk Folkemuseum, Norges Museumsforbund og Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik.

Kontakt: museumskurs@mist.museum.no

Se bloggen Det relevante museum for mer informasjon
Start: 26.10.2015 kl. 11:30
Slutt:30.10.2015 kl. 14:00
Påmeldingsfrist:20.10.2015
Sted: Hotell Britannia, Trondheim
Arrangør: Museene i Sør-Trøndelag
Kontakt: Linn Magnhild Valderaune
museumskurs@mist.museum.no
eventWeb 3.0