heading
20
Aug
Vansjøkonferansen 2015
Møllebyen kino, Moss

Vansjøkonferansen 2015

Vansjøkonferansen arrangeres i år for 7. gang.

Vansjøkonferansen skal bidra til økt oppmerksomhet og kunnskap om Vansjø hos allmennheten, samt være et initiativ for å sikre at det pågående og langsiktige samarbeidet om forurensningsproblematikken i Vansjø får nødvendig støtte og ressurser så lenge det er nødvendig.

Fortsatt står landbruket for den største tilførselen av næringsstoffer til Morsavassdraget. Derfor er årets Vansjøkonferanse i hovedsak viet dette temaet.

Vansjøkonferansen er åpen for alle, men det er begrenset antall plasser. Når konferansen er fullsatt er det ikke lenger mulig å melde seg på.

Hvis en har meldt seg på og allikevel ikke har anledning å delta: Husk å melde avbud slik at andre kan nytte plassen!
Start: 20.08.2015 kl. 09:00
Slutt:20.08.2015 kl. 15:00
Påmeldingsfrist:18.08.2015
Sted: Møllebyen kino, Moss
Arrangør: Moss kommune
Kontakt: Tor Schmedling
tor.schmedling@gmail.com
eventWeb 3.0