heading
20
Nov
Kompetansenettverk for små kraftverk - SH
Thon Hotell, Brønnøysund

Sør Helgeland er stor innen vannkraft - Tjen penger på din elv!

Foto: Dag H. Ystgaard
Foto: Dag H. Ystgaard
Sør-Helgeland har et stort potensial for utbygging av små vannkraftverk og stor produksjon av strøm. Bindal Initiativ ønsker lokal verdiskapning rundt slik utbygging og etablerer nå Kompetansesenter for små kraftverk - SH. Hensikten er å gjøre det enklere for små/private aktører å bygge ut sine vannfall og at man kan bruke den produserte strømmen lokalt.

I følge bladet Energiteknikk er Sør-Helgeland den regionen i Norge med høyest tetthet av vassdrag egnet for små-, mikro- og mini- vannkraftverk. NVE har registrert over hundre vannfall for potensiell utbygging i regionen.
Bindal Initiativ AS (BIAS) utvikler nå «Kompetansesenter for små kraftverk - SH», hvor hovedmålsettingene er lokalt eierskap, lokal kompetanse i alle faser, og lokal utbygging og drift av små vannkraftverk.
I tillegg har prosjektet som mål at kraften kan brukes lokalt i energikrevende produksjoner på gårdene, med konkurransefortrinn gjennom frafall av nettleie.

20. november holdes det første seminaret på Thon Hotell i Brønnøysund. Dette er et inspirasjonsseminar der hovedmålgruppen er grunneiere, men også utbyggere og politisk ledelse i kommunene i regionen.

Påmeldingsfrist 13. november.
Start: 20.11.2012 kl. 10:00
Slutt:20.11.2012 kl. 15:00
Påmeldingsfrist:17.11.2012
Sted: Thon Hotell, Brønnøysund
Arrangør: Kompetansenettverk for små kraftverk - Sør Helgeland
Kontakt: Ingar Sekkenes
is@pkom.no
eventWeb 3.0