heading
25
Okt
Nasjonal konferanse
Stiklestad Nasjonale Kultursenter

"Verdalsprosjektet - krafttak for inkludering" søker på en kraftfull måte å realisere en ny nærings- og arbeidslivsdrevet modell for inkludering og kvalifisering av innvandrere som en ressurs i arbeidslivet.

Konferansen setter søkelys på hvordan bedrifter og virksomheter selv kan opptre som drivende, kvalifiserende krefter i dette arbeidet og hvordan deler av denne opplæringen kan skje som bedriftsinterne prosesser ute på arbeidsplassene med deltakelse fra ledelse og ansatte.

"Verdalsprosjektet" søker å være en arena for eksperimentering og utvikling av nye og effektive inkluderingsløsninger i et nasjonalt perspektiv.

De som finansierer Verdalsprosjektet er:
Arbeids- og inkluderingsdepartementet, NHOs opplærings- og utdanningsfond, NHOs arbeidsmiljøfond, Verdal Kommune

Som arrangør håper vi at denne konferansen kan tjene som inspirasjon, drahjelp og idébank for andre som ønsker å gå i gang med lignende tiltak.

Konferansen skal være en møteplass for ledere, tillitsvalgte og ansatte i nærings- og arbeidslivet, politikere og de som til daglig arbeider med innvandrere.
Start: 25.10.2007 kl. 11:30
Slutt:26.10.2007 kl. 14:00
Påmeldingsfrist:26.10.2007
Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Arrangør: Verdalsprosjektet – Krafttak for inkludering
Kontakt: Magnhild Skrove Nordal
magnhild-skrove.nordal@ntfk.no
Weblink:www.krafttakverdal.no/
Verdal kommune Aker Kværner Verdal Coop Inntrøndelag Verdal Næringsforum NHO Trøndelag Fellesforbundet LO NAV Verdal videregående skole Byggmester Grande AS Sintef
eventWeb 3.0