heading
21
Jan
Rekruttering Ytre Namdal
"Kolvereidvågen", Nærøy Kulturhus

Hvordan få flere med på laget til Ytre Namdal?

Det er stor aktivitet i næringslivet i Ytre Namdal og mange bedrifter trenger flere medarbeidere. Vi er ei arbeidsgruppe som har jobbet med fokus på hvordan næringslivet i Ytre Namdal sammen kan jobbe med rekruttering til distriktet. Nå ønsker vi å synliggjøre de mulighetene og spennvidden som finnes innen næringslivet i området og hvilke muligheter som finnes for å skaffe nødvendig arbeidskraft.

Vi inviterer derfor næringsliv og kommuner til fellesmøte der vi ønsker å synliggjøre spennvidden i næringslivet i Ytre Namdal og Bindal, og hvilke muligheter som fins for å rekruttere nye arbeidstakere.

Møtet avholdes på Kommunehuset på Kolvereid, møterom "Kolvereidvågen" mandag 21. januar fra kl. 10.00 - 15.30

Spørsmål kan rettes til Marit Måøy Holm på tlf. 416 06 170 eller e-post: marit.holm@moen-slip.no.


Med vennlig hilsen
Arbeidsgruppen for rekruttering
Start: 21.01.2008 kl. 10:00
Slutt:21.01.2008 kl. 15:30
Påmeldingsfrist:21.01.2008
Sted: "Kolvereidvågen", Nærøy Kulturhus
Arrangør: Nærøy kommune
Kontakt: Halvor Mortensen
Halvor.Mortensen@naroy.kommune.no
eventWeb 3.0