heading
15
Apr
CleanTech stiftelsesmøte
Radison SAS, Royal Garden Hotel, Trondheim

STIFTELSESMØTE, CLEAN TECH MID NORWAY

15.april, 2009 på Radison SAS, Royal Garden Hotel, Trondheim

CleanTech Mid-Norway er et bedriftsnettverk innenfor sektoren fornybar energi og miljøteknologi. Nettverket ble våren 2007 initiert av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge. Et kjerneteam bestående av en gruppe bedrifter innen sektoren drev intitiativet videre. Våren 2008 oppnevnte kjerneteamet et eget interimsstyre med hovedansvar for å etablere initiativet som en formell organisasjon eid av bedriftene.

Clean Tech Mid Norway stiftes formelt som en forening den 15.april 2009, og skal arbeide med konkrete aktiviteter og prosjekter innenfor Cleantech-sektoren, initiert av bedriftene i nettverket.CTMN eies av medlemsbedriftene, og er støttet av VRI Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Innovasjon Norge, og NHO Trøndelag.
Start: 15.04.2009 kl. 09:30
Slutt:15.04.2009 kl. 15:00
Påmeldingsfrist:15.04.2009
Sted: Radison SAS, Royal Garden Hotel, Trondheim
Arrangør: CleanTech Mid-Norway
Kontakt: Jon Uthus
jon.uthus@nho.no
eventWeb 3.0