heading
09
Feb
Dysleksia 2016
HINT Røstad Levanger

Om konferansen

Dysleksia er en dagskonferanse med fokus på lese-, skrive- og matematikkvansker.

Konferansen ble arrangert tirsdag 9. februar 2016 på NORD Universitet på Levanger.

Tema: Skolevegring og dysleksi - en sammenheng?


Målgruppe for konferansen er ansatte i grunnskole, videregående skole, høgskole, voksenopplæringen, NAV, helsevesenet, PP-tjenesten, flyktningetjenesten, organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner, og foreldre/pårørende.

Trine Aakermann var  hoved-foreleser på Dysleksia 2016
Trine Aakermann var hoved-foreleser på Dysleksia 2016
Arbeidsgruppa består av:
Kari Frøseth Johansen, FFO Nord-Trøndelag
Lars Morten Lersveen, FFO Nord-Trøndelag
Per Emil Kyllo, N-T Dysleksiforening
Hilde Terese Wahl, Statped Midt-Norge
Bodil Holm, Helse Nord-Trøndelag
Heidi Bugge Norum, Verdal videregående skole
Magnhild Skrove Nordal, Verdal videregående skole

På denne linken kan du se NRK-programmer PULS fra 16. februar 2015 som hadde dysleksi i skolen som tema, og Trine Aakermann hadde en fremtredende rolle.
Start: 09.02.2016 kl. 09:00
Slutt:09.02.2016 kl. 15:00
Påmeldingsfrist:01.02.2016
Sted: HINT Røstad Levanger
Arrangør: Dysleksiforeningen i Nord-Trøndelag
Kontakt: Magnhild Skrove Nordal
kurskoordinator
magnhild-skrove.nordal@ntfk.no
eventWeb 3.0