heading
13
Aug
Dugnadsregistrering Kunstgressbanen i Kolvereid
Kunstgressbanen, Kolvereid Sentrum

Dugnadsregistrering Kunsgressbanen Kolvereid

Kolvereid Idrettslag har nå startet byggingen av kunstgressbane på dagens grusbane.

Grunnarbeidet startet mandag 13. august -07. I tillegg startet arbeidet med å etablere nytt lysanlegg. Leggingen av kunstgressdekket starter ca 15. september.
Ut fra dagens tidsplan vil anlegget stå ferdig i månedskiftet september / oktober.

Som en del av finansieringen er det lagt opp til dugnadsarbeid. Erfaringene fra tidligere prosjekter er at det er stor oppsluttning om å gjøre en innsats i lokalmiljøet for å redusere kostanadene for lag og foreninger.

Ved å velge linken "Oppgaver" øverst på denne siden kan du se hva som er planlagt utført på dugnad og til hvilket tidspunkt. I tillegg kan du melde deg til tjeneste.

Ved å velge linken "Påmeldinger" øverst på denne siden finner du en oversikt på hvem som har meldt seg på så langt.

Vi oppfordrer alle til å melde seg til tjeneste på en eller flere oppgaver slik at prosjektet kan ferdigstilles som planlagt uten ekstra kostander. Få også famile, slekt, venner og naboer til og gjøre det samme.

Du vil bli kontaktet for nærmere avtale om tidspunkt.

Takk så langt!


Les mer om Kunstgressbanen her.
Start: 13.08.2007 kl. 13:29
Slutt:-1.-1.-1 kl. -1:-1
Sted: Kunstgressbanen, Kolvereid Sentrum
Arrangør: Kolvereid Idrettslag
Kontakt: Henry Flosand
Prosjektleder
redaksjon@kolvereidil.no
Weblink:www.kolvereidil.no
Vår logo
eventWeb 3.0