heading
22
Aug
Seminar og workshop om rekruttering i Ytre Namdal
Norveg, Rørvik

Hvordan står Ytre Namdal rustet til kommende vekst i næringslivet?

Næringsliv i Ytre Namdal melder om tilfredsstillende tilgang på arbeidskraft for øyeblikket. Boligsituasjonen er ikke like prekært som får noen måneder siden.

Men...

Bedrifter i regionen forhandler om avtaler som kan gi behov for flere titalls nye arbeidsplasser på kort tid. Det vil igjen være utfordrende i Ytre Namdal, som i juli 2012 hadde en arbeidsledighet på 1,8 prosent.

Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS retter fokus mot hvordan Ytre Namdal kan stå bedre rustet til å håndtere vekst i næringslivet, spesielt med tanke på rekruttering:

Vi inviterer derfor ledere og personalledere i virksomheter (inkl. kommunene) med vekstpotensial og framtidig rekrutteringsbehov, samt politikere, til workshop i Norveg onsdag 22. august kl. 12-15.

Blant innlederne er John Helge Inderdal. For mer enn 20 år siden, lanserte han planene om industriell lefseproduksjon i Lierne. Banken mente lefsemarkedet i beste fall strakte seg fra Lierne via Namsos og til Steinkjer! Banken tok feil... I 2011 omsatte Lierne Bakeri AS for 105 millioner kroner. Bedriften sysselsetter godt over 100 personer: I en kommune med 1400 innbyggere, krever det aktivt rekrutteringsarbeid. De siste 10 årene har både fastboende og utflytta ungdom og voksne blitt aktive Li-ambassadører: Snart er det sånn at vi gjerne skryter av å ha en kjenning fra Li I tillegg til Lierne-kakene, har merkevarer som Li-Martnan, Førjuls-Martnan, Flyktningerænnet og Pe-Torsa vokst fram.

Hvordan er dette mulig?
Og - hvorfor har det skjedd?


Etter innledningsforedragene, samles vi til gruppearbeider (workshop) med fokus på samspillet mellom næringsliv, kommuner og frivillig sektor. Målet er å synliggjøre samarbeidsområder som kan bidra til at Ytre Namdal står enda bedre rustet til å takle ytterligere vekst i næringslivet.

Fullstendig program finner du her.

Arrangementet starter med lunsj klokken 12. Vi ønsker derfor at du registrerer deg her.

Velkommen!

Marit Dille
Daglig leder NYN IKS

Torfinn Hansvik
Prosjektleder
eventWeb 3.0