heading
23
Sep
Vansjøkonferansen IV 2008
Parkteatret i Moss

Vansjøkonferansen IV 2008

Moss kommune besluttet i 2005 å avholde en årlig Vansjøkonferanse. Vansjøkonferansen i år er den fjerde i rekken, og heter derfor Vansjøkonferansen IV 2008. Initiativet er et politisk supplement til det arbeidet som utføres i Vannområdeutvalget Morsa, hvor Moss kommune er en aktiv medspiller.

Målsetting
Vansjøkonferansen skal bidra til økt oppmerksomhet og kunnskap om Vansjø hos allmennheten, samt være et initiativ for å sikre at det pågående og langsiktige samarbeidet om forurensningsproblematikken i Vansjø får nødvendig støtte og ressurser så lenge det viser seg nødvendig. - Det tar lang tid å rette opp mer enn 50 års miljøsynder, og frustrasjonen brer seg når miljøforbedringene lar vente på seg. Det gjør det heller ikke enklere at det blant folk har vært delte meninger om hvilke tiltak som er de riktige.

Målgrupper
Sentrale målgrupper for konferansen er politikere og fagfolk innen lokale, regionale og statlige instanser som har med natur- og miljøforvaltning å gjøre. I tillegg inviteres interessegrupper, næringsorganisasjoner, ideelle organisasjoner. Konferansen er forøvrig åpen for alle så langt det er plass.

Spørsmål angående Vansjøkonferansen rettes til
miljøvernsjef Knut Bjørndalen, tlf 959 17 304 eller på e-post knut.bjorndalen@moss.kommune.no
Start: 23.09.2008 kl. 09:00
Slutt:23.09.2008 kl. 15:45
Påmeldingsfrist:12.09.2008
Sted: Parkteatret i Moss
Arrangør: Moss kommune
Kontakt: Tor Schmedling
tor.schmedling@gmail.com
Moss kommune
eventWeb 3.0