heading
27
Mar
Næringslivskonferanse - et hav av muligheter
Norveg

Et hav av muligheter på Skreifestivalen

Anne Grete Walaunet, Marit Dille og Sunniva Nikolaisen inviterer til næringskonferanse under Skreifestivalen.
Anne Grete Walaunet, Marit Dille og Sunniva Nikolaisen inviterer til næringskonferanse under Skreifestivalen.
Næringskonferansen «Et hav av muligheter» retter søkelys mot forutsetningene for fiskeriene og fiskerienes betydning for Namdalen - både i nærings- og rekreasjonssammenheng.

Skreifestivalen samler alle med hjerte for kortreist og ureist mat og kystkultur. Festivalen er også en møteplass for refleksjon og diskusjon om fiskernes og fiskerienes situasjon, og hvordan skape gode opplevelser for lokalbefolkning og tilreisende.

Næringskonferansen «Et hav av muligheter» arrangeres på Norveg - senter for kystkultur og kystnæring, Rørvik, torsdag 27. mars 2014, og ønsker å skape oppmerksomhet rundt mulighetene det fantastiske ressursgrunnlaget gir oss til verdiskaping og gode opplevelser for tilreisende fra en hel verden!

Påmeldingsfrist: 26. mars 2014

Konferansen gjennomføres i tre deler, der det er mulig å delta på én eller flere:

Del 1 - «Kulturbasert reiseliv» (fra kl 11.30 - 15.00)
Fiskeressursene rett utenfor stuedøra vår er grunnlaget for utviklingen av regionen. Hvordan kan samhandling mellom ulike næringer gi økt verdiskaping gjennom utvikling av natur- og kulturopplevelser? Planene for Trollfjell Geopark presenteres og Trøndelags egen reiselivssjef, May Britt Hansen, er en av foredragsholderne.

Del 2 «Havet - ressurs og arbeidsplass» (fra kl 15.00 - 17.00)
Retter seg spesielt mot fiskeri- og sjømatnæringa i Ytre Namdal. Havet gir ofte fiskerne tøffe utfordringer på deres arbeidsplass. Det foregår stadig nyvinninger på dette området. Ytre Namdal har spisskompetanse på dette feltet. Her presenteres også merkevaresatsingen «Rørvik», og Norges Sjømatråd trender og muligheter for verdiskaping fra skrei. Jon Uthus i NHO Trøndelag gir innspill til hvordan Ytre Namdal kan posisjonere seg for å øke verdiskapingen ytterligere.

Del 3 «Sjømat- og kulturkveld» (fra kl 17.30)
Vi «bor i matfatet» og det naturlige temaet er selvfølgelig utsøkt sjømat i symbiose med lokale- og regionale kortreiste smaker. Kultur- og matkvelden starter med visning av kortfilmen «Øyvære», som forteller historien om ensomhet, savn. Middagen trylles fram av Kokkenes Mesterlaug før kvelden avsluttes med lukket «Rorbupub» i Heimbrygga med Bindalsswag av Adrian Jørgensen.

Det er mulig å delta på enkeltvise deler eller hele konferansen.

Næringskonferansen arrangeres av Skreifestivalen i samarbeid med det regionale utviklingsselskapet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN).

- Vi har tidligere arrangert Servicekonferansen under Skreifestivalen. I lys av at vi i 2013 har fått en felles regional reiselivsstrategi og at Rørvik Fisk nå har lansert sin nye merkevare «Rørvik», har vi vinklet konferansen opp mot et tema som passer enda bedre inn i Skreifestivalen. Vi planlegger for et senere seminar rettet mot servicebedriftene, sier Marit Dille.

Foto: Lene Løkkhaug / Rørvik Fisk
Foto: Lene Løkkhaug / Rørvik Fisk
Start: 27.03.2014 kl. 11:00
Slutt:27.03.2014 kl. 20:00
Påmeldingsfrist:26.03.2014
Sted: Norveg
Arrangør: Nyskaping og Utvikling Ytre Namdal IKS
Kontakt: Anita Eng Kjekshus
anita@nyn.no
eventWeb 3.0