heading
07
Nov
Reiseliv Nord-Troms
Aja, Manndalen

REISELIVSMØTE


Troms reiseliv, Nord-Troms næringsforum og Halti næringshage arrangerer en felles reiselivskonferanse for Nord-Troms.


Konferansen holdes på Ajà i Manndalen, onsdag 7. november 2007


NB: Vi har utvidet påmeldingsfristen t.o.m. mandag 5. november

Formålet med konferansen er å se på hvordan man i felleskap kan videreutvikle Nord-Troms som reiselivsdestinasjon. Det legges opp til en bred invitasjon, der alle bedrifter som jobber med reiseliv, samt berørte kommuner inviteres.

Erlend Rian er hovedinnleder og skal ta for seg reiselivsnæringa i Nord-Troms sett utenfra.


Programkomiteen:
Torbjørn Evanger fra Halti næringshage, Irene Jensen fra Troms reiseliv og Birger Mathiassen fra Nord-Troms næringsforum
Start: 07.11.2007 kl. 09:30
Slutt:07.11.2007 kl. 16:00
Påmeldingsfrist:05.11.2007
Sted: Aja, Manndalen
Arrangør: Halti næringshage AS
Kontakt: Arne Samuelsen
Prosjektleder
kontakt@nettnord.no
Weblink:www.nettnord.no
Halti Næringshage Troms reiseliv NTNF
eventWeb 3.0