heading
25
Feb
Fremtidens fagarbeider
Sintef

Fremtidens fagarbeider

Foto: Verdal industripark
Foto: Verdal industripark
Hva kreves av fremtidens fagarbeider og hvordan muliggjøres dette gjennom teknologi, organisering og kompetanse?

I en norsk industribedrift vi nylig besøkte, en med flere asiatiske søsterbedrifter, kunne de fortelle oss at de asiatiske avdelingene brukte den samme teknologien som i Norge. Like fullt var kostnaden til den norske fagarbeideren 13-gangen av den tilsvarende asiatiske. Likevel var den norske fabrikken konkurransedyktig. Hvordan kan dette ha seg?

Det er klart at timeverkene til norske montører og ingeniører må bestå av noe annet enn timeverkene andre steder dersom en skal få til noe sånt. Kontrollkostnadene kan være mye lavere i en åpen og ærlig bedriftskultur. Kostnader til ledelse, styring og koordinering kan være mye lavere dersom instruks kompletteres med kommunikasjon, og dersom all kommunikasjon gjøres rett-tidig.

Det er nok ikke slik at alle norske bedrifter innen bygg og industri jobber så smart som bedriften nevnt over, men vi er ikke i tvil om at flere kan bli dyktigere til å gjøre lure valg. Det vil imidlertid kreve satsing og innsats, ikke bare bedriftsinternt, men i hele den verdikjeden som frembringer fagarbeidere. På denne konferansen skal vi lære mer om fremtidens fagarbeider - hva som kreves av fremtidens fagarbeider og på hvilken måte vi kan muliggjøre dette gjennom teknologi, organisering og kompetanse.

Konferansen er ment for bedrifter først og fremst innenfor industri- og byggenæringen (men er tematisk interessant for også andre næringer), fagforeningene i disse næringene, arbeidsgiverforeninger, ungdomsskoler og videregående skoler, forskere samt ulike interesseorganisasjoner. Temaet "Fremtidens fagarbeidere" er et bredt tema. Vi er opptatt av å se på hva som vil kreves av fremtidens fagarbeidere, hvordan vi imøtekommer disse kravene og hva dagens skoleungdom vil møte av utfordringer og muligheter som fagarbeidere innenfor industrien og byggenæringen.
;
Foto: Verdal industripark
Foto: Verdal industripark
Hva kreves av fremtidens fagarbeider og hvordan muliggjøres dette gjennom teknologi, organisering og kompetanse?

I en norsk industribedrift vi nylig besøkte, en med flere asiatiske søsterbedrifter, kunne de fortelle oss at de asiatiske avdelingene brukte den samme teknologien som i Norge. Like fullt var kostnaden til den norske fagarbeideren 13-gangen av den tilsvarende asiatiske. Likevel var den norske fabrikken konkurransedyktig. Hvordan kan dette ha seg?

Det er klart at timeverkene til norske montører og ingeniører må bestå av noe annet enn timeverkene andre steder dersom en skal få til noe sånt. Kontrollkostnadene kan være mye lavere i en åpen og ærlig bedriftskultur. Kostnader til ledelse, styring og koordinering kan være mye lavere dersom instruks kompletteres med kommunikasjon, og dersom all kommunikasjon gjøres rett-tidig.

Det er nok ikke slik at alle norske bedrifter innen bygg og industri jobber så smart som bedriften nevnt over, men vi er ikke i tvil om at flere kan bli dyktigere til å gjøre lure valg. Det vil imidlertid kreve satsing og innsats, ikke bare bedriftsinternt, men i hele den verdikjeden som frembringer fagarbeidere. På denne konferansen skal vi lære mer om fremtidens fagarbeider - hva som kreves av fremtidens fagarbeider og på hvilken måte vi kan muliggjøre dette gjennom teknologi, organisering og kompetanse.
Start: 25.02.2014 kl. 13:00
Slutt:26.02.2014 kl. 13:00
Påmeldingsfrist:24.02.2014
Sted: Sintef
Arrangør: Sintef
Kontakt: Hanne O. Finnestrand
hanne.o.finnestrand@sintef.no
eventWeb 3.0