heading
14
Feb
Kompetansenettverk for småkraft seminar 3
Thon hotell, Brønnøysund

Stort utbyggingspotensiale for vannkraft - leverandører søkes!

Foto: Dag H. Ystgaard
Foto: Dag H. Ystgaard
Sør-Helgeland har et stort potensial for utbygging av små vannkraftverk og stor produksjon av strøm. Bindal Initiativ ønsker lokal verdiskapning rundt slik utbygging og etablerer nå Kompetansesenter for små kraftverk - SH. Hensikten er å skape lokale arbeidsplasser og lokal næringsaktivitet på bakgrunn av dette potensialet.

I følge bladet Energiteknikk er Sør-Helgeland den regionen i Norge med høyest tetthet av vassdrag egnet for små-, mikro- og mini- vannkraftverk. NVE har registrert over hundre vannfall for potensiell utbygging i regionen.
Bindal Initiativ AS (BIAS) utvikler nå «Kompetansesenter for små kraftverk - SH», hvor hovedmålsettingene er lokalt eierskap, lokal kompetanse i alle faser, og lokal utbygging og drift av små vannkraftverk.
I tillegg har prosjektet som mål at kraften kan brukes lokalt i energikrevende produksjoner på gårdene, med konkurransefortrinn gjennom frafall av nettleie.

14. februar vil det bli gjennomført et seminar på Thon Hotell i Brønnøysund som er tilrettelagt for leverandører og utbyggere av slike små vannkraftanlegg.

Hovedmålgruppen er utbyggere, leverandører og bank/finans, men det vil også være interessant for grunneiere.

Påmeldingsfrist 11. februar.
Start: 14.02.2013 kl. 10:00
Slutt:14.02.2013 kl. 16:00
Påmeldingsfrist:13.02.2013
Sted: Thon hotell, Brønnøysund
Arrangør: Kompetansenettverk for små kraftverk - Sør Helgeland
Kontakt: Magnar Bøkestad
Prosjektleder
post@bindal-initiativ.no
eventWeb 3.0