heading
11
Feb
Dysleksia 2014
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger

Om konferansen

Dysleksia er en dagskonferanse med fokus på lese-, skrive- og matematikkvansker.

Konferansen ble arrangert tirsdag 11. februar 2014 ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger

Tema i år var: Lese- og læringsstrategier. Bruk av IKT i opplæringen.


Målgruppe for konferansen er ansatte i grunnskole, videregående skole, høgskole, voksenopplæringen, nav, helsevesenet, pp-tjenesten, flyktningetjenesten, organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner, og foreldre/pårørende.

Møteleder Hildur Norum
Møteleder Hildur Norum
Arbeidsgruppa består av:
Kari Frøseth Johansen, FFO Nord-Trøndelag
Lars Morten Lersveen, FFO Nord-Trøndelag
Per Emil Kyllo, N-T Dysleksiforening
Hilde Terese Wahl, Statped midt
Bodil Holm, Helse Nord-Trøndelag
Heidi Bugge Norum, Verdal videregående skole
Magnhild Skrove Nordal, Verdal videregående skole
Ellen Løvli, Utdanningsforbundet
Start: 11.02.2014 kl. 09:00
Slutt:11.02.2014 kl. 15:00
Påmeldingsfrist:06.02.2014
Sted: Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger
Arrangør: Dysleksiforeningen i Nord-Trøndelag
Kontakt: Magnhild Skrove Nordal
kurskoordinator
magnhild-skrove.nordal@ntfk.no
eventWeb 3.0