heading
23
Jun
Verrankonferansen
Verraparken, Malm

Velkommen !

Verran kommune inviterer til den årlige VERRANKONFERANSEN den 23. juni 2009 kl 09.30 på Verraparken i Malm, Verran kommune i Nord-Trøndelag. Hovedtema denne gangen er:

PASIENTEN FØRST "Samhandling og velferd"


Helseminister Bjarne Håkon Hansen og Torun Janbu, President i Den Norske Legeforening er to av hovedinnlederne på årets konferanse.


Statsråden presenterer den nye helsereformen hvor samhandlingen mellom spesialhelsetjenesten og kommunene står sentralt. Det blir også anledning til å stille spørsmål til statsråden.


Torun Janbu tar for seg den nye legerollen. Legerollen i endring - fastlegeordningen under lupen.


I tillegg vil flere forelesere belyse temaet fra ulike ståsteder. Paneldebatt vil også bli gjennomført.

Programpostene blir krydret med lokale kulturinnslag. Konferanseavgift: kr. 1 000,- pr. deltaker vil bli fakturert.

PÅMELDINGSFRIST: FREDAG 19.6.2009
Start: 23.06.2009 kl. 09:30
Slutt:23.06.2009 kl. 16:00
Påmeldingsfrist:21.06.2009
Sted: Verraparken, Malm
Pris:1000, -
Arrangør: Pilot Småsamfunn
Kontakt: Jarle Kirkeberg
smaasamfunn@verran.kommune.no
Hjemmeside
eventWeb 3.0