heading
24
Jan
Internasjonalt seminar for Ytre Namdal
Val videregående skole

Tenk internasjonalt, få gevinsten hjemme

Mindre enn 10 prosent av befolkningen i Nord-Trøndelag bor i Ytre Namdal, men regionen står for 40 prosent av den samlede eksportverdien i fylket. Dessuten er næringsliv og kommuner i ferd med å bli stadig mer avhengig av utenlandsk arbeidskraft.

Kartet gir en oversikt over Interreg-programmer trønderske aktører kan søke finansiering fra.
Kartet gir en oversikt over Interreg-programmer trønderske aktører kan søke finansiering fra.
Det internasjonale seminaret som arrangeres på Val videregående skole 24. januar 2013 gir informasjon om hvordan ulike internasjonale programmer kan bidra til å finansiere:

Aktiviteter i frivillig sektor
Læring i barnehage, grunnskole og videregående skole
Samarbeid, kompetanse- og tjenesteutvikling i offentlig sektor
Kompetanseheving, markedsutvikling, tjeneste- og produktutvikling i næringsliv

- Sett i lys av den omfattende internasjonale økonomien regionen har, samhandler vi i liten grad internasjonalt når det gjelder utvikling av tjenester og produkter og vår egen region som helhet. Internasjonale programmer kan finansiere utvikling vi ellers likevel gjør. I dag lar vi millioner av utviklingseuro segle rett forbi oss. Dessuten kan internasjonalisering bidra til å styrke vår kompetanse og konkurransekraft både ut og hjemme, sier daglig leder i Prosesskompetanse AS og mangeårig redaktør av Interreg.no, Torkil Marsdal Hanssen.

Målgruppe
Seminaret er rettet mot bedriftsledere, politikere, barnehagestyrer, rektorer/rådgivere i grunnskole og videregående, regionalt virkemiddelapparat, ansvarlige for kommunal tjenesteproduksjon (kultur, helse, næringsutvikling mv).

Programmet for seminaret er ikke endelig fastlagt. Seminaret inkluderer lunsj, og er gratis. For å sikre deg informasjon om hvordan du kan finansiere og styrke utviklingen av din virksomhet gjennom internasjonalisering, meld deg på allerede i dag!

Arrangør: Prosesskompetanse AS og Val FoU AS med støtte fra NYN IKS
Start: 24.01.2013 kl. 09:00
Slutt:24.01.2013 kl. 09:00
Påmeldingsfrist:24.01.2013
Sted: Val videregående skole
Arrangør: Prosesskompetanse AS, Val FoU AS, NYN IKS
Kontakt: Halvor Mortensen
Prosjektleder
hmortensen@val.vgs.no
eventWeb 3.0