CleanTech stiftelsesmøte

Tittel her...

Ingen tekst lagt inn... - DB: MMN/CleanTech0309.nsf - V: TekstA - K: PROG
0415Onsdag 15. aprilTittel / beskrivelse-
Kl. 09:30Kaffe og registrering
Kl. 10:00Stiftelse av Clean Tech Mid-Norway.
Dagsorden og saksdokumenter sendes i egen forsendelse.
www.cleantechmidnorway.no www.cleantechmidnorway.no
Faglig program:
Tyskland, et eksempel på en helhetlig industrisatsing
Tyskland, et eksempel på en helhetlig industrisatsing.
Hvordan har Tyskland bygd den industrielle og finansielle strukturen omkring en offshore vindsatsing.
Iris Stempfle ved Innovasjon Norge Tyskland presenterer en analyse utført for CleanTech Mid-Norway.
Verdal, en nasjonal industrihovedstad for offshore vind
Aker Solutions presenterer sine planer for en offshore vindsatsing på Verdal
Havenergi programmet, et samarbeid mellom Statkraft og NTNU
Jørgen Krokstad, ansvarlig for havenergiprogrammet ved Trondheim Energi/Statkraft
Johan Hustad, professor ved NTNU og instititutt-leder ved Senter for Fonybar Energi (SFFE)
Kl. 12:15LUNSJ
Fiborgtangen næringspark
Norske Skog sin satsing innen bioenergiproduksjon, biobrensel og logistikk
Olav Dehli, direktør for Skogn utvikling Norske Skog og leder for pilotprosjektet.
Våre egne forventninger til Clean Tech Mid Norway
Hva ønsker vi å oppnå gjennom Clean Tech Mid-Norway
Jon Uthus, leder av interimsstyret presenterer mål og aktivitetsplan.
Veien videre
Kl. 15:00SLUTT